اخبار

معرفی یک همکار Dr Alyson Coleman, MA, Pg Cert, PhD

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
Dr Alyson Coleman, MA, Pg Cert, PhD Profile As a working dramatherapist, I bring twenty years of clinical experience to my role of lecturer on the MA Drama and Movement Therapy Training. My strong interest in theatre began at the age of sixteen with a Performing Arts Diploma at Italia Conti ... ادامه ...

21امین شماره از ماهنامه تخصصی تیاتر با احترام به دکتر "قطب الدین صادقی" چهره ماندگار تئاتر ایران منتشر شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
21امین شماره از ماهنامه تخصصی تیاتر با احترام به دکتر "قطب الدین صادقی" چهره ماندگار تئاتر ایران منتشر شد. در این شماره مطالبی از دکتر"محمود عزیزی"، دکتر "اردشیر صالحپور"، دکتر "مجید امرایی" ، "پیمان شیخی"، "سمیرا صالح زاده" ،"سیروس ... ادامه ...

workshop for "drama therapy" and a change in mental model

۲۰ بهمن ۱۳۹۶
A one-day intensive workshop for "drama therapy" and a change in mental model March 20, 2018 with the presence of Dr. Majid Amaraei will be held at the Iran\'s "drama therapy" center for undergraduate students. Tips) Do you know "drama therapy" is a way to change the ... ادامه ...

"Drama Therapy"

۱۸ بهمن ۱۳۹۶
"Drama Therapy" "Drama Therapy" is one of the non-medical therapies used in the world to address the psychological and psychological problems of individuals. "Drama Therapy" is a branch of art therapy. "Drama therapy" or "drama therapy" is the use ... ادامه ...


  << صفحه 11 از 130 | < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... > >> >>|   >>