اخبار

پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به نخستین همایش علمی نمایش درمانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶
پیام "مهدی شفیعی " مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی به "نخستین همایش علمی نمایش درمانی" نمایش درمانی بهره گیری هدفمند از هنر نمایش در رفع مسائل رفتاری، ادراکی و احساسی انسان ها است، روشی از درمان غیردارویی و کمکی که امروزه در گسترش جنبه های خلاقانه، ارتقاء قوه ... ادامه ...

مدیر عامل موسســه خیریه توانمند ســازی بچه های باران

۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مدیر اجرایی همایــش علمی نمایش درمانی دکتر مرجان کاشــانی از مشهد ، دکتر لیلا برون از اهــواز و دکتر مجید امرایی از تهــران به عنوان داوران نخستین همایش علمی نمایش درمانی را معرفی کرد. کیانیان مدیر اجرایی اولیــن همایش علمی «نمایش درمانــی» درباره روند برگزاری ایــن همایش گفت: این همایش به صورت ... ادامه ...

کارگاه نمایش درمانی در شهر ساوه

۱۱ اسفند ۱۳۹۶
کارگاه نمایش درمانی با حضور اصغر تنهایی از اعضا انجمن نمایش درمانی ایران در ساوه برگزار شد به گزارش دراما محله سایت تخصصی تئاتر درمانی #کارگاه #مهارتهای_زندگی #نمایش_درمانی #پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ویژه مدارس مقطع دبیرستان شهر #ساوه با حضور استاد #اصغر_تنهایی از اعضا ... ادامه ...


  << صفحه 11 از 134 | < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... > >> >>|   >>