اخبار

خلاصه مقالات برگزیده شرکت در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران

۰۸ اسفند ۱۳۹۶
Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran خلاصه شش مقاله برگزیده حضور در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران ادامه ...

Referees were introduced to the first hran dramatherapy congress

۰۷ اسفند ۱۳۹۶
The secretariat of the scientific conference dramatherapy iran judges was introduced to the first scientific conference of medical treatment.The secretariat of the first scientific conference dramatherapy iran was presented by the judges and the faculty.The public relations of the first scientific ... ادامه ...

Selected articles of the "drama therapy" conference were introduced

۰۶ اسفند ۱۳۹۶
From the secretariat of the first conferenceSelected articles of the "drama therapy" conference were introducedThe secretariat of the first round of conference papers was selected for the "drama therapy" conferenceSelected articles were presented at the first scientific ... ادامه ...

داوران نخستین همایش علمی نمایش درمانی معرفی شدند

۰۶ اسفند ۱۳۹۶
از سوی دبیرخانه همایش علمی نمایش درمانی داوران نخستین همایش علمی نمایش درمانی معرفی شدند از سوی دبیرخانه نخستین همایش علمی نمایش درمانی داوران و هیات علمی همایش معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی نخستین همایش علمی نمایش درمانی دکتر مرجان کاشانی از مشهد ، دکتر لیلا برون از اهواز و دکتر مجید امرایی از ... ادامه ...


  << صفحه 8 از 130 | < 1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ... > >> >>|   >>