اخبار

مدیر عامل موسســه خیریه توانمند ســازی بچه های باران

۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مدیر اجرایی همایــش علمی نمایش درمانی دکتر مرجان کاشــانی از مشهد ، دکتر لیلا برون از اهــواز و دکتر مجید امرایی از تهــران به عنوان داوران نخستین همایش علمی نمایش درمانی را معرفی کرد. کیانیان مدیر اجرایی اولیــن همایش علمی «نمایش درمانــی» درباره روند برگزاری ایــن همایش گفت: این همایش به صورت ... ادامه ...

کارگاه نمایش درمانی در شهر ساوه

۱۱ اسفند ۱۳۹۶
کارگاه نمایش درمانی با حضور اصغر تنهایی از اعضا انجمن نمایش درمانی ایران در ساوه برگزار شد به گزارش دراما محله سایت تخصصی تئاتر درمانی #کارگاه #مهارتهای_زندگی #نمایش_درمانی #پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ویژه مدارس مقطع دبیرستان شهر #ساوه با حضور استاد #اصغر_تنهایی از اعضا ... ادامه ...

Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran

۰۸ اسفند ۱۳۹۶
Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran خلاصه شش مقاله برگزیده حضور در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران ادامه ...


  << صفحه 7 از 130 | < 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ... > >> >>|   >>