اخبار

نمایش درمانی تماشاگر محور نیست

۲۳ دى ۱۳۹۷
دبیر علمی همایش نمایش درمانی ایران اظهار داشت: افراد حاضر در نمایش درمانی به دلیل بازیگر شدن به این کار روی نمی آورند، بلکه تمامی افراد به دلیل رفع مسائل شخصی زندگی خود به این حوزه نمایشی ورود می کنند. برنامه پرده آخر با موضوع نمایش درمانی و تفاوت ها و شباهت های آن با تئاتر، با حضور دکتر مجید ... ادامه ...

نمایش درمانی از نگاه دکتر پریا مژگانی

۲۳ دى ۱۳۹۷
دکتر پریا مژگانی اظهار داشت: نمایش درمان گر باید با احتساب پروتکل های درمانی و تعیین نقشه های پنهانی مختلف با فرد درمان جو همراه شده و پروسه درمان را ادامه دهد. برنامه پرده آخر با موضوع نمایش درمانی و تفاوت ها و شباهت های آن با تئاتر، با حضور دکتر مرجان کاشانی (نمایش درمانگر، روانشناس، مشاور و ... ادامه ...

Drama therapy and behavioral approach

۲۰ آبان ۱۳۹۷
Drama therapy and behavioral approach A note from Dr. Majid Amraei , author , tutor , dramatherapist , member of international drama therapy association The approach , tells us which direction to move to in arranging our plans . Behaviorism is a school in psychology that believes in order to ... ادامه ...

دراماتراپی و طرحواره درمانی

۱۹ آبان ۱۳۹۷
دراماتراپی طرحواره درمانی بازآفرینی مجدد زندگی سبک_های_مقابله_ای یاداشت از دکتر مجید امرایی نویسنده مدرس و دراماتراپیست عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی wADT در روانشناسی به_روش_هایی_که_فرد_برای_کاهش_ناراحتیها_و _دردهای_هیجانی_خود_بکار_میگیرد_سبک‌_مقابله‌ای_گویند، این سبک‌های مقابله ای ... ادامه ...


  صفحه 1 از 51 | [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>|   >>