اخبار

معرفی یک همکار Meet a fellow drama therapyist dr.

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
Meet a fellow drama therapyistdr."laura l wood"Why am I studying at Molloy College?Molloy College offers a highly personalized approach to students. I love to spend a lot of time working in small classes and in a curriculum with clinical medical counseling students. Being open and ... ادامه ...

معرفی یک همکار Dr Alyson Coleman, MA, Pg Cert, PhD

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
Dr Alyson Coleman, MA, Pg Cert, PhD Profile As a working dramatherapist, I bring twenty years of clinical experience to my role of lecturer on the MA Drama and Movement Therapy Training. My strong interest in theatre began at the age of sixteen with a Performing Arts Diploma at Italia Conti ... ادامه ...

With editor "Majid Amraei" The theater magazine was published in honor of Professor Akbar Zanjanpour

۱۱ بهمن ۱۳۹۶
With editor "Majid Amraei" The theater magazine was published in honor of Professor Akbar Zanjanpour. The 20th issue of the "Theatre" magazine was recalled by Professor Akbar Zanjanpour. The 20th issue of the "Theatrical" monthly magazine with articles from Dr. Kamal ... ادامه ...

امرایی، عنوان نظام جامع رسانه ای سوء تفاهم برانگیز است

۱۴ آبان ۱۳۹۶
یک استاد روزنامه نگاری گفت: آنچه تحت عنوان " نظام جامع رسانه ای" مطرح شده است عنوانی مبهم و سوء تفاهم برانگیز است که در تعبیر نخست یک جانبه نگرانه به نظر می رسد زیرا تدوین کنندگان توابعی از ارکان دولتی هستند و به نظر همه رسانه های ما دولتی نیستند. مجید امرایی تصریح کرد: این درحالی ... ادامه ...


  صفحه 1 از 2 | [1]  2    >>