تکنیک های آموزشی

"دراما تراپی " و توانمند سازی سالمندان

۱۹ آبان ۱۳۹۷
"توانمندسازی" به کمک "نمایش درمانی" فرایندی است پیوسته که بر اساس آن سالمندان یک جامعه از نوعی "خود اعتمادی" برخوردار شده و قادر به " ارزیابی درست" و "شناخت واقعی حضور موثر خویش" هستند و از توانایی ها و قابلیت های خود در "قالبی بازی محور" ... ادامه ...

"Drama therapy" and empowerment of the elderly

۱۹ آبان ۱۳۹۷
"Empowerment" by means of "therapeutic display" is a continuous process in which the elderly of a community have a kind of "self-confidence" and are able to "properly evaluate" and "really recognize their effective presence", and have the ... ادامه ...

Dramatherapy and Memory

۱۳ آبان ۱۳۹۷
Dramatherapy and Memory Memory is the part of human brain that “receives” , “memorizes & keeps” , “processes and retrieves” information. In the meantime, “Dramatherapy” attempts to help the patient, through special techniques, strengthen his memory , in order to be a better “viewer” and ... ادامه ...

نمایش درمانی ظرفیت درون

۱۲ آبان ۱۳۹۷
#drama Therapeutic " balancing internal human capacity(#Amraei_2001) ظرف_درون #نمایش_درمانی و #ظرف_درون: سالهاست این قاعده ی کاری من است ، برای مواجهه با مراجعان ابتدا باید ظرف پر از مسئله های لاینحل را با روش های خاص خالی کرد و #گره_های_اولیه_را_گشود ، #سنگ_صبور شد ، #گوش_شنوا بود و سپس ... ادامه ...

Best Practice Begins With Presence

۰۸ اسفند ۱۳۹۶
Best Practice Begins With PresenceBy Daniel WoodsThink of a person in one of your classes. Maybe it's a friend you know well or someone you've barely spoken to. Now imagine the two of you sitting in front of each other without breaking eye contact for two minutes. Does this sound uncomfortable? It ... ادامه ...


  << صفحه 2 از 10 | < 1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  >   >>