تکنیک های آموزشی

تئاتر کاربردی چیست ؟

۱۴ آبان ۱۳۹۶
" تئاتر کاربردی " چیست ؟ تئاتر کاربردی به طیف وسیعی از شیوه های اجرایی " هنرهای نمایشی" اطلاق می شود که با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای " حل مسئله " یا " رو به رو شدن با مسائل انسانی" اجرا می شوند (amraei 1379)What is "Applied Theater"? Applied ... ادامه ...

نمایش درمانی تماشاگر محور نیست

۱۳ آبان ۱۳۹۶
نکته های مهم #نمایش_درمانی......................................... #نمایش_درمانی_تماشاگر_محور_نیست.......................................... نمایش درمانی بازگشت به ذات واقعی هنر نمایش است برای بیان مسئله یا مسائلی که موجب نگرانی است. کسب درآمد از نمایش درمانی با هدف تولید هنری با ذات این درمان ... ادامه ...

ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟

۰۹ آبان ۱۳۹۶
ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟ - بازی در " نمایش درمانی" اصولا خوشایند ، لذت بخش و سرگرم کننده است و الزاما سازماندهی ، ساعت کار و وقت معینی ندارد.- بازی در" نمایش درمانی" اصولا حرکتی ، فیزیکی و ذهنی است که ... ادامه ...

Transsexual disorder and the main stages in the process of

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Transsexual disorder and the main stages in the process of "Drama Therapy"- The first stage of "diagnosis"- The second stage of "theoretical planning"- The third step of the "implementation process"- Stage IV "Evaluation" (Amraei 1379) ... ادامه ...

Some Musical Therapy Techniques

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Some Musical Therapy Techniques:• Singing Technique• Music Games• Auditory exercises• Rhythmic Retraining Technique• Improvisation Technique (vocal improvisation)• Composition Technique (Phonetic Sounds) (Amraei 2000) ادامه ...


  << صفحه 4 از 10 | < 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  >   >>