تکنیک های آموزشی

رقص / برون ریزی حرکتی

۰۳ دى ۱۳۹۶
"رقص" / برون ریزی حرکتی رقص یک برون ریزی "حرکتی"(Exterior Motion)، "احساسی "، " بازی محور" و" گروهی" است که موجب تخلیه روانی می شود.در این تعریف"برون ریزی حرکتی " عبارت است از کنشی انسانی متفاوت و تاثیرگذار که گاه همراه با ساز و ... ادامه ...

Dance / Exterior Motion

۰۳ دى ۱۳۹۶
Dance / Exterior MotionThe dance is an exterior motion, "emotional", "game-centered", and "group" that evokes psychosis.In this definition, "Exterior Motion" is a different and influential human action, sometimes accompanied by an instrument and ... ادامه ...

لجبازها و چند سوال و برخی الگوهای رفتاری نادرست

۱۱ آذر ۱۳۹۶
مجید امرایی ( دراما تراپیست و عضو انستیتو بین المللی هنر درمانی پاریس) الف) در هر شرایطی چرا فرزندتان را مهم تر از هرچیزی می دانید ؟ اینکه شما تامین خواسته های فرزندتان را بر همه چیز مقدم بدارید، به او می فهماند که از همه مهم تر است و دنیا حول محور او گردش می کند، این باعث می شود که او نتواند به ... ادامه ...

تئاتر کاربردی چیست ؟

۱۴ آبان ۱۳۹۶
" تئاتر کاربردی " چیست ؟ تئاتر کاربردی به طیف وسیعی از شیوه های اجرایی " هنرهای نمایشی" اطلاق می شود که با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای " حل مسئله " یا " رو به رو شدن با مسائل انسانی" اجرا می شوند (amraei 1379)What is "Applied Theater"? Applied ... ادامه ...

نمایش درمانی تماشاگر محور نیست

۱۳ آبان ۱۳۹۶
نکته های مهم #نمایش_درمانی......................................... #نمایش_درمانی_تماشاگر_محور_نیست.......................................... نمایش درمانی بازگشت به ذات واقعی هنر نمایش است برای بیان مسئله یا مسائلی که موجب نگرانی است. کسب درآمد از نمایش درمانی با هدف تولید هنری با ذات این درمان ... ادامه ...


  << صفحه 3 از 10 | < 1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  >   >>