تکنیک های آموزشی

dramathearapy

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
drama therapy An Appropriate Way To Treat "Behavioral", "Perceptual" and "Emotional" Disorders(amraei 1379) ............................................................................................................. نمایش درمانی راهکار مناسبی در درمان اختلالات ... ادامه ...

رقص / برون ریزی حرکتی

۰۳ دى ۱۳۹۶
"رقص" / برون ریزی حرکتی رقص یک برون ریزی "حرکتی"(Exterior Motion)، "احساسی "، " بازی محور" و" گروهی" است که موجب تخلیه روانی می شود.در این تعریف"برون ریزی حرکتی " عبارت است از کنشی انسانی متفاوت و تاثیرگذار که گاه همراه با ساز و ... ادامه ...

Dance / Exterior Motion

۰۳ دى ۱۳۹۶
Dance / Exterior MotionThe dance is an exterior motion, "emotional", "game-centered", and "group" that evokes psychosis.In this definition, "Exterior Motion" is a different and influential human action, sometimes accompanied by an instrument and ... ادامه ...

ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟

۰۹ آبان ۱۳۹۶
ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟ - بازی در " نمایش درمانی" اصولا خوشایند ، لذت بخش و سرگرم کننده است و الزاما سازماندهی ، ساعت کار و وقت معینی ندارد.- بازی در" نمایش درمانی" اصولا حرکتی ، فیزیکی و ذهنی است که ... ادامه ...

Transsexual disorder and the main stages in the process of

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Transsexual disorder and the main stages in the process of "Drama Therapy"- The first stage of "diagnosis"- The second stage of "theoretical planning"- The third step of the "implementation process"- Stage IV "Evaluation" (Amraei 1379) ... ادامه ...


  صفحه 1 از 4 | [1]  2  3  4  >   >>