تکنیک های آموزشی

نمایش درمانی چیست؟ What is "drama therapy"?

۲۳ مهر ۱۳۹۶
"نمایش درمانی " چیست ؟ (drama therapy) نمایش درمانی یک شکل از "روان درمانی گروهی" است که در آن همه عناصر "نمایشی" و "روانشناسی" جهت ایجاد "روابط متقابل" بین "مراجع" و "درمانگر" با هدف "تخلیه روانی" و "رفع ... ادامه ...

What is drama therapy ؟ تعریف نمایش درمانی

۲۲ مهر ۱۳۹۶
تعریف نمایش درمانی : نمایش درمانی درمانی کمکی ، غیر دارویی گروهی و بازی محور است (امرایی 1378) What is drama therapy? drama therapy, "auxiliary therapy," "non-pharmacological", "collective" and "game-centered" (Amara 1378) ادامه ...

آشنایی با مبانی کارگردانی تئاتر کاربردی

۱۹ مهر ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی#مبانی_کارگردانی_تئاتر_کاربردی #تئوریهای_کارگردانی_مجید_امرایی_جامع_المقدمات(امرایی 1379) در شناخت مبانی کارگردانی تئاتر کاربردی توجه به سه مقوله بسیار مهم است این سه مقوله تحت عنوان (نسبت های صحنه) معرفی شده اند به شرح زیر . 1) نسبت ابزار صحنه به هم و چینش آنها در صحنه 2) نسبت ... ادامه ...

Amarai / Derama Therapy is "Auxiliary", "Non-Drug", "Group" and "Game-Driven"

۱۱ مهر ۱۳۹۶
Amarai / Derama Therapy is "Auxiliary", "Non-Drug", "Group" and "Game-Driven" Majid Amraei, in an interview with the Mehr news agency on the meaning and concept of the drama therapy, said: "If we want to define a therapeutic presentation, we ... ادامه ...

شما لایق شاد بودن هستید

۱۲ شهريور ۱۳۹۶
شما لایق شاد بودن هستید ۱. روزتان را با عشق و نه تکنولوژی شروع کنید. قبل از اینکه از رختخوابتان بیرون بیایید، ارزشمند بودنتان را به خودتان یادآور شوید. ۲. برای فکر کردن و نوشتن وقت بگذارید. هر روز وقت بگذارید و روی درونتان تمرکز کنید. ۳. با شادی با خودتان حرف بزنید. برای اینکه ذهنتان را آموزش دهید ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 10 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  >   >>