تکنیک های آموزشی

دسته بندی افکار و احساسات در نمایش درمانی

۰۴ تير ۱۳۹۶
دسته بندی افکار و احساسات در نمایش درمانی برای ما نمایش درمانگران معمولا هر وضعیت خاص و رابطه انسانی در پنج سطح از افکار و احساسات قابل پیش بینی و دسته بندی است این پنج سطح عبارتند از : (1) سطح افکار و احساساتی که آشکارا بیان می شوند: (در این نوع از بیان افکار و احساسات مراجعان آشکارا و بدون ... ادامه ...

نمایش درمانی و دو تعریف ساختاری

۲۳ آبان ۱۳۹۵
مراجعان نمایش درمانی چه کسانی هستند ؟ مراجع یا مراجعان نمایش درمانی افرادی هستند که برای رفع مسئله یا مسائل شان به محیط نمایش درمانی رجوع کرده اند نه برای هنرمند شدن و دست یافتن به تولید هنری، این مسائل یا "روحی و روانی" هستند یا "ادراکی" و یا "احساسی" که گاه تشخیص ... ادامه ...

هنر درمانی موجب کاهش دردها می شود

۱۹ آبان ۱۳۹۵
هنر درمانی موجب کاهش دردها می شود تالیف و ترجمه : مجید امرایی (مدرس دانشگاه و هنردرمانگر) صاحب نظران عرصه درمان های غیر دارویی معتقدند هنردرمانی می تواند موجب کاهش درد و اضطراب بیماران و حتی بیماران سرطانی شود . در این زمینه تحقیقات دانشمنمدان ثابت کرده که کارهایی چون طراحی با ذغال، نقاشی ... ادامه ...

نمایش درمانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
مجید امرایی - روان نمایشگری یا نمایش درمانی به افراد اجازه ‏می‏دهد تا از قوه تخیل و توان انگاره‏زایی خود به عنوان پایه و اساس اجرای نمایش ‏بهره ببرند. استفاده از این قوه و توانایی به ‏بهترین شکل، ظرفیت فرد را برای حضوردر دنیایی که بزرگتر از زندگی است اثبات‏ می‏کند... به گفته مورنو خیال‏زایی یک ... ادامه ...

روشهای مختلف نمایش درمانی

۰۸ تير ۱۳۹۵
روشهای مختلف نمایش درمانی : 1- روش صحبت یکنفری :این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری مراجع اصلی است که با خود صحبت می کند. 2- روش مطالعه رفتار جمعی مراجعان :در این حال مراجع اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد. 3- نمایش درمانی همراه با توهمات : در این حال مراجع اصلی ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 8 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  >   >>