تکنیک های آموزشی

تصاویر بیشتر
۱۳ آبان ۱۳۹۶

نکته های مهم

#نمایش_درمانی......................................... #نمایش_درمانی_تماشاگر_محور_نیست..........................................

نمایش درمانی بازگشت به ذات واقعی هنر نمایش است برای بیان مسئله یا مسائلی که موجب نگرانی است.

کسب درآمد از نمایش درمانی با هدف تولید هنری با ذات این درمان غیر دارویی در تضاد است . نمایش درمانی گریز از محیط رسمی و قالبی و دستوری است. نمایش درمانی بیانی آزاد در محیطی آزاد و به دور از هر رفتار دستوری است. شرطی سازی گروهی مراجعه کننده (بیمار) در محیط نمایشی را نمی توان نمایش درمانی دانست. هیچ نمایش درمانی برای تماشاگر اجرا نمی شود مگر مشاهده گران دچار مسئله. گرداننده نمایش درمانی باید بداند نمایش درمانی محل کسب سود و معامله کالا نیست. نمایش درمانی نمایش در خدمت انسان است نه یک رویکرد اقتصادی. هدف نمایش درمانی رفع مسائل انسانی است و رویکردش بر اساس دغدغه حاضران در محیط نمایش درمانی تعریف می شود. نمایش درمانی بازی محور و آیین محور است . نگاه رسمی درآمد زا و کاسبکارانه نقطه مقابل نمایش درمانی است. نمایش درمانی هرگز به تئاتر رسمی زیباشناسانه درآمد زا ختم نمی شود. نمایش درمانی تئاتر رسمی نیست ... هدف نمایش درمانی تولید هنری نیست بلکه رفع مسئله است. (تئاتر = بازیگر+متن +تماشاگر) (نمایش درمانی=مراجع+بازی+بیان مسئله)(#مجید_امرایی 1379) آدرس :مرکز مشاوره و نمایش درمانی ایران : خیابان دکتر علی شریعتی/ بالاتر از پل سید خندان/کوچه خیرمندی/پلاک 28/طبقه دوم واحد چهارم 22844590
#مجید_امرایی_مدرس_کارگردان_دراماتراپیست #کارگاههای_آموزشی_مقدماتی_تخصصی_پیشرفته #dramathérape #drama_therapy #psychodrama #majid_amraei #iran #Teheran #dramatherapy.blogfa.com #Drama_center_Therapy_of_iran http://dramamahaleh.com #نمایش_درماتی_شیوه_های_مواجهه #نمایش_درمانی #تئاتر #نمایش_درمانی_بسط_خیال #تقویت_جنبه_های_تعاملی #تقویت_ارتباط_بین_فردی #کاهش_اضطراب #آرام_سازی و ....... موقعیت های (ادراکی ، احساسی ، رفتاری) مبحث_ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیر_کلامی مجید_امرایی_مدرس_کارگردان_نویسنده_دراماتراپیست #ریتم_آگاهی #ریتم_تنفسی #ریتم_حرکتی #ریتم_آوایی #ریتم_تمرکزی #ریتم_احساسی.