یادداشت ها

معماری فضای نمایش درمانی:

۱۶ شهريور ۱۳۹۴
نوشته: مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر) اینکه نمایش درمانی را می توان در هر مکان و هر زمانی اجرا کرد دیدگاهی کلی و البته تا حدودی درست است، اینکه نمایش درمانی با تئاتر رسمی تفاوت های عمده و اساسی دارد هم حرف بی ربطی نیست، اینکه در بسیاری از موارد تیم نمایش درمانی به قصد مداوا به سمت مددجویان ... ادامه ...
دسته: تخصصی


هنر درمانی موجب تقویت تفکر انتزاعی است

۱۵ شهريور ۱۳۹۴
هنردرمانی موجب تقویت[1]" تفکر انتزاعی" است: از :مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر) - تفکرانتزاعی تفکری است که پای در غرائز ذاتی بشر دارد این نوع از تفکر با توانائی درک جزئیات یک کل، تقسیم یک کل به اجزاء آن و تشخیص خصوصیات کلی مشخص می‌شود. تفکرانتزاعی یا نمادین در دوران کودکی بطورغریزی به ... ادامه ...
دسته: تخصصی


نمایش درمانی، روشی کاربردی در درمان و توانبخشی

۱۰ شهريور ۱۳۹۴
از : مجید امرایی - ماندگاری هر فرایند علمی بسته به حصول نتیجه آن است و نتیجه گیری مهمترین بخش هر رویکرد علمی، پژوهشی و آموزشی است، بر این اساس دست یابی به نتیجه مثبت در روند فرایند های علمی، سطح تاثیرگذاری و کاربردی بودن آن فرایند را نشان می دهد، تا در آینده پژوهشگران با دست مایه قرار دادن ... ادامه ...
دسته: تخصصی


هنردرمانی هماهنگی روح و جسم

۰۴ شهريور ۱۳۹۴
نوشته : مجید امرایی انسان و هنر درمانی : بهره گیری ازهنرها درحوزه درمان های جسمی و روانی ایده جدیدی نیست و فلسفه ای باستانی دارد، آغازین حرکت های این شیوه از درمان به برپایی آیین های نمایشی با هدف ارتباط با خدایان در قبایل بدویی اعصارکهن برمی گردد، که عموما درقالب رقص های جمعی و تظاهرات گروهی ... ادامه ...
دسته: تخصصی


یاد داشت ،ابوعلی سینا نخستین پزشک نمایش درمانگر جهان

۰۱ شهريور ۱۳۹۴
ابوعلی سینا نخستین پزشک نمایش درمانگر جهان- مجید امرایی* حتما داستانش را شنیده اید که در شهر ری شاهزاده ای بود که به بیمار 'مالیخولیا' دچار بود، او معتقد بود که گاو است و باید سرش را ببرند و بخورند. حاکم ری از بوعلی سینا می خواهد فرزندش را درمان کند، ابوعلی سینا چاقو به دست، درهیبت قصابان و در ... ادامه ...
دسته: تخصصی  << صفحه 12 از 22 | |<< << < ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  > >>   >>