یادداشت ها

ضرورت الگوی توانمند سازی سالمندان با رویکرد دراماتراپی

۲۵ دى ۱۳۹۸
ضرورت الگوی[1]" توانمند سازی"سالمندان با رویکرد [2]" دراماتراپی" نوشته : دکتر مجید امرایی (دکترای تخصصی از انستیتو بین المللی هنر درمانی پاریس عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh رئیس انجمن دراماتراپی ایران DTCI ) چکیده : با توجه به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مبادی ... ادامه ...
دسته: تخصصی


What are the Benefits of Dramatherapy From the DTCI Perspective?

۲۷ آذر ۱۳۹۸
What are the Benefits of Dramatherapy From the DTCI Perspective? - Being a group - Pivotal game - Tangible - Fun - High speed of action on change - Lovely and welcoming - Persistence - Low cost - Applicable at any place and at any time - Strengthens tolerance - Strengthens the skill of saying no - ... ادامه ...
دسته: تخصصی


What is Dramatherapy?

۲۱ آبان ۱۳۹۸
Dramatherapy? What is dramatherapy and what does the therapist do? Dramatherapy intentionally uses theatre and drama techniques to encourage the client’s creativity and expressive ability. It helps the clients to tell their story, express feelings, set goals, extend inner experience and try on ... ادامه ...
دسته: تخصصی


برخی ویژگی های دراماتراپی

۰۸ آبان ۱۳۹۸
نگاهی به ویژگی‌های دراماتراپی: نمایش درمانی راهکاری برای درمان آسیب‌های روانی ایران تئاتر- مجید امرایی: بهره‌گیری از درمان‌های غیر دارویی در حوزه توان‌بخشی امروزه امری مهم در جوامع پیشرفته است. دراین‌بین مدد گرفتن از هنر به دلیل جذابیت و تأثیرگذاری مستقیم بر روح و روان انسان از اهمیت بیشتری ... ادامه ...
دسته: تخصصی


تاریخچه دراماتراپی

۳۰ مهر ۱۳۹۸
از: دکتر لیلا برون تاریخچه ى نمایش درمانى: هنر و به طور خاص هنرهاى نمایشى هم چون رقص،آواز،حرکات موزون،آیین ها و مراسم سنتى با بشر زاده شده اند و قدمت آن ها به دوران بشر اولیه باز میگردد.هنر نمایشى از ابتداى خلقت چه از نظر بازیگر و چه از نظر تماشاگر نوعى نیاز بشرى محسوب میشده است. بنابراین عجیب ... ادامه ...
دسته: تخصصی  صفحه 1 از 15 | [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>|   >>