یادداشت ها

زیرآب زنید یا زیرآب خورده؟

۱۱ تير ۱۳۹۷
#زیرآب_زنید_یا_زیرآب_خورده؟ در یک تقسیم بندی کلی ما جماعت ایرانی یا "زیرآب زنیم" یا "زیرآب خورده". در فرهنگ لغات در تعریف واژه "#زیرآب" آمده است (زیرآب مجرایی است در ته مخزن های آب یا مواد آبکی که هنگام خالی کردن آن را بگشایند). این تنها تعریف واژگانی است. امااین واژه ... ادامه ...
دسته: متفرقه


از کدام سنخیم ؟ شاد یا غمگین؟

۱۱ تير ۱۳۹۷
از کدام سنخیم ؟ #شاد_یا_غمگین؟ چه کنیم؟ در تعریف #جامعه_شناختی و #روانشناختی #شادی_آفرینی مساوی است با #پویایی و پویایی #تحول و پیشرفت و تحول هم #مطالبه را درپی دارد. به همین جهت (#روانشناسی_مدیریت_پویا ) تحول خواهی و شادی را در همه لایه های اجتماعی توصیه می کند. جوامعی که شاد هستند پویا ... ادامه ...
دسته: متفرقه


نمایش درمانی ، والدین و کودکان لجباز / مجید امرایی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نمایش درمانی ، والدین و کودکان لجباز ادامه ...
دسته: تخصصی


Как программа музыкальной терапии?

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
"Заметки"Как программа музыкальной терапии?Автор: д-р Majid Amraei (профессор университета и арт-терапевт)Первоначально терапевт стремится определить мотивы и цели процесса музыкальной терапии, а затем медленно готовит его к психотерапии («музыкальная терапия»), которую мы называем ... ادامه ...
دسته: تخصصی


How is the music therapy program?

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
"Notes" How is the music therapy program? By: Dr. Majid Amraei (university professor and art therapist) Initially, the therapist seeks to define the motives and goals of the music therapy process and then slowly prepares him for a psychotherapy ("music therapy"), which we ... ادامه ...
دسته: تخصصی  << صفحه 8 از 22 | < 1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ... > >> >>|   >>