یادداشت ها

دسته: تخصصی
۲۵ مهر ۱۳۹۶

آشنایی با آرماند والکاس / ترجمه و تنظیم مجید امرایی

Armand Volkas آرماند والکاس یک روان درمانگر و پزشک متخصص نمایش درمانی و مدیر بالینی مرکز مشاوره زندگی در (Emeryville, California ) امیریویل ، ایالت کالیفرنیا است، جایی که او برنامه های آموزشی برای دانشجویان ، کارورزان و درمانگرانی که می خواهندdrama therapy) ) نمایش درمانی را به فعالیت های خود اضافه کنند و به عنوان هنردرمانگر در توانبخشی و بازتوانی افراد هدایت درمان آنها را بر عهده گیرند برنامه های آموزشی و کاربردی ارائه می کند.

نمایش درمانی در تعریف آرماند والکاس( (Armand Volkas: به اعتقاد آرماند والکاس نمایش درمانی بهره گیری از هنر نمایش برای کاهش مشکلات فردی و گروهی است در این تعریف نمایش ابزاری درمانی است.

وی پس از گذراندن دوره های آموزشی و عملی به فراگیران خود گواهی پایان دوره هم می دهد که این گواهی مورد تایید هیئت مدیره انجمن هنر درمانی آمریکا است (North American for Drama Therapy ).

علاوه براین، آرماند استاد دانشکده روانشناسی مشاوره در موسسه مطالعات جامع کالیفرنیا و استاد ادبیات دانشگاه جان اف کندی نیز هست .

او برنامه های نوآورانه ای را با استفاده از نمایش و درمان هنرهای تجسمی برای تغییر اجتماعی، تحول فرهنگی بین فرهنگی و ایجاد صلح در جهان در مجامع بین المللی مطرح کرده است.

آرماند والکاس همچنین دستورالعمل مناسبی برای کنار آمدن با شکست های تاریخی اقوام ارائه کرده است که در واقع یک روش درمانی گروهی و قومی است که در آن تکنیکهای نمایش درمانی برای کار با مسائل بین نسل ها و گروه های شرکت کننده از دو یا چند فرهنگ با یک میراث مشترک با هدف جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز و آسیب های تاریخی استفاده می کند .

او می گوید: شفای زخم های تاریخی، رسیدن به نقاط مشترک و شناخت بین المللی از همه اقوام است آگاهی از شکست ها و پیروزی های قومی و تاریخی و رسیدن به این باور که هر قوم در گذشته تاریخی خود پیروزی و شکست هایی دارد می تواند هم درس آموز باشد و هم آینده ساز.

او به عنوان نمونه گروه های مختلف متضاد و نامتجانس را در کنار هم جمع می کند و با بهره گیری از نقاط مشترک و استفاده از تکنیک های جمعی و درکی در بازی سازی فرهنگ و رسیدن به فرهنگ مشترک به نتایج خوب تعاملی دست می یابد .

آرماند در برخی از گروه های نمایش درمانی آلمانی ها و یهودیان، فلسطینی ها و اسراییلی ها؛ ژاپنی، چینی و کره ای، ارامنه و ترک ها، آمریکایی های آفریقایی- آمریکایی و آمریکایی های اروپایی و...را گرد هم می آورد و با استفاده از تکنیک ها و ایده های مشترک آنها را به وحدت فکری و باورهای مشترک نزدیک می سازد .

در روشArmand Volkas به مدد نمایش درمانی داستان و مسائل شخصی اعضا گروه در قالبی جمعی ارائه می شود و نظرات گروه بیان می شود و در نهایت به کمک خود گروه مددجویان راهکارهای مناسب ارائه می شود در این تکنیک گفت و گو و ارتباط متقابل مبنای فعالیت نمایش درمانی است تا به تقویت روابط جمعی و گروهی ختم شود.

در این روش هنرهایی چون حرکت و بازی، آیین های نمایشی، موسیقی و بداهه پردازی کلامی و حرکتی (عملی) بسیار مهم است در این تمرینات گاهی اوقات یک داستان اسطوره می شود و گاهی اوقات یک واقعیت واقعی تر و یا یک اسطوره زدوده می شود، پایان برخی از داستان ها غم انگیز است و برخی خنده دار و کمیک هستند.

این گروه 28 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است توجه به بازی های حرکتی، روایت های داستانی، تقویت روابط بین فردی و اجتماعی برای ایجاد رابطه و ساختن پل های ارتباطی بین مردم و فرهنگ ها از مبانی فکری این شیوه درمان جمعی است.http://dramamahaleh.com