یادداشت ها

قهری Forcible

۱۹ دى ۱۳۹۷
قهری Forcible قهری مسئله ای روانی و روشی اعتراضی برای اعلام مخالفت فرد است که با کندی و یا تغییر عملکرد پیشین افراد محسوس می شود (امرایی و همکاران 2002) قهر روشی از اعلام مخالفت نسبت به یک مسئله است، روشی برای آرام سازی درون ، که منشاء کنشی و واکنشی مختلفی دارد ، قهری گاه احساسی ، گاه رفتاری و ... ادامه ...
دسته: تخصصی


محترم و نامحترم

۲۸ آذر ۱۳۹۷
یاد داشت از دکتر "مجید امرایی" استاد دانشگاه و دراماتراپیست / در فرهنگ لغات محترم به فردی گفته میشود که با حرمت است، رفتارش باعث می شود با او خوب و درست برخورد کنند، مورد تکریم است، احترام شده است، حرمت داشته شده است، با آبرو و با احترام و با اعتبارو با عزت و بزرگوار است، اما نامحترم ... ادامه ...
دسته: تخصصی


آشنایی با هیجان و عاطفه

۰۹ آبان ۱۳۹۷
یاد داشت از دکتر مجید امرایی (مدرس نویسنده و دراماتراپیست ) .هیجان یا به تعبیری عاطفه نوعى واکنش است ، یعنى نوعى رفتار که جنبه‌ى احساسى دارد یعنى عکس العملی که ناشى از یک حس و ادراک است . عواطف، گرایش‌ها و احساسات انسانی است که توجّه فرد را از خود به نفع غیر معطوف می‌دارد. عواطف، استعدادی است فطری ... ادامه ...
دسته: تخصصی


دلتنگی چیست ؟ شما دلتنگ می شوید ؟

۲۵ مهر ۱۳۹۷
یاد داشت از دکتر مجید امرایی مدرس ،نویسنده و دراماتراپیست / دلتنگی فرایندی روانشناختی از تعلق خاطر به چیزی است که قبلا بوده و اکنون نیست (امرایی 2001) زمانی که یک رابطه عاطفی به سرانجام نمی‌رسد و افراد شکست عشقی می‌شوند و یا از عزیزی دور می‌مانند که نسبت به او تعلق خاطر یا تعلق عاطفی دارند، از ... ادامه ...
دسته: متفرقه


شما متکبر هستید ؟

۱۷ مهر ۱۳۹۷
یاد داشت از : دکتر مجید امرایی نویسنده ، مدرس دانشگاه و دراماتراپیست / متکبر در معنی عبارت است از فرد خود خواه ، از خود راضی، بانخوت ، پرادعا ، خودبین ، خودپرست ، خودپسند ، پرافاده ، خودنگر ، خود ستا ، سرگران ، کبرآگین ، گران سر ، گنده دماغ ، لاف زن ، متفرعن ، مستکبر ، معجب ، خودبزرگ بین ، مغرور، ... ادامه ...
دسته: متفرقه  << صفحه 5 از 23 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... > >> >>|   >>