اخبار

۱۵ آذر ۱۳۹۹

ویدئو کنفرانس آنلاین بین المللی دراماتراپی با محوریت کشور آرژانتین چهارم دسامبر 2020 مصادف باسیزده آذرماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن دراماتراپی ایران DTCI سخنران این کنفرانس دکتر مجید امرایی عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh بود. نماینده ی ایران در این کنفرانس با موضوع دراماتراپی و تئوری نقش ها به ایراد سخن پرداخت . امرایی با بیان اینکه ایران از نظر تاریخی پیشینه ی کهنی در حوزه نمایش درمانی دارد از بوعلی سینا و محمد زکریای رازی به عنوان دو طبیب ایرانی که از روش های دراماتراپی در درمان بیماران خود استفاده کرده اند نام برد. وی گفت :حکایات و داستانهای بسیاری در ادبیات کهن ایران هست که با رویکردها و تکنیکهای دراماتراپی همخوانی دارند از جمله داستان زاده شدن زال و عقده ی حقارت سام که با روش دراماتراپی عقده گشایی شده است. وی تصریح کرو: بهره گیری از درمان های غیر دارویی و کمکی در حوزه توانبخشی به عنوان امری مهم در جوامع بشری مد نظر است . در این بین مدد گرفتن از هنرها به دلیل جذابیت و تاثیر گذاری مستقیم بر روح و روان مراجعان از اهمیت بیشتری برخوردار است و هنر نمایش در ممزوج شدن با روانشناسی جایگاه ویژه تری دارد. این استاد دانشگاه افزود: بی واسطه بودن ، سرگرم کنندگی ، بازی محوری ، عملی بودن ، شادابی ، رضایت بخشی ، اقتصادی بودن ، گروهی بودن و دست یافتی بودن ویژگی هایی است که در بحث نمایش درمانی اهمیت بالایی دارند. نماینده ایران در اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh با بیان اینکه نمایش درمانی استفاده هدفمند از جنبه های درمانی هنر نمایش به عنوان ابزاری کمکی در توانبخشی مراجعان است "بازی هدفمند" برای گسترش خلاقیت، تخیل، یادگیری، بینش و رشد مهارت و شناخت انسان را معیارهای " تئوری نقش ها" دانست. وی گفت: بر اساس تئوری نقش ها بیمار فردی است که یا دچار "تکرار نقش شده" ، یا "فراموشی نقش" و یا "در هم تنیدگی نقش" شده است و نمایش درمانی راهکار مناسبی برای ایجاد نقش و یا ترمیم نقش است. سخنران کنفرانس آنلاین دراماتراپی در کشور آرژانتین گفت : نمایشی که به بررسی پتانسیل خلاق و خودجوش بدن و ذهن، از طریق کار با رویکردهای روانشناسی می پردازد دراماتراپی است. استاد کارگاهی دانشگاه علامه تصریح کرد : درمانی که اجازه میدهد تا به نیازهای روانی افراد به شیوه ای هدفمند ، گروهی در یک محیط امن و حمایتی به دور از قراردادهای رسمی پاسخ داده شود را دراماتراپی گویند. نویسنده کتاب "ده قدم با نمایش درمانی" گفت : هدف اصلی دراماتراپی این است که توانایی اعضای گروه برای به دست آوردن تجربه بهتر زندگی را ارتقاء بخشد . دراماتراپی یک روش موثر برای کاهش اثرات روانی اختلالات روحی از طریق نتایجی است که در بازی نقش ها به دست می آید. دراماتراپی شامل فعالیت های کلامی و غیر کلامی و استفاده از طیف وسیعی از تکنیک های نمایشی و روانشناختی است. امرایی با بیان اینکه دراماتراپی با بهره گیری از تئوری نقش ها فراگیران را قادر می سازد تا با تغییرات کنار بیایند، گفت : این درمان مراجع محور با بازی نقش ها اضطراب ها را کاهش میدهد و با تخلیه بجای سوگ ها و از دست رفتن شرایط روابط حمایتی قویتری برای فرد ایجاد میکند. امرایی افزود : داستان ها، اسطوره ها، بازی ها ، خیمه شب بازی، ماسک ها و بداهه بازی ها ....نمونه هایی از طیف وسیعی از مداخلات هنری است که می توان در کارگاه دراماتراپی از آنها استفاده کرد. این کارگردان تئاتر گفت : از نگاه انجمن نمایش درمانی ایران ،دراماتراپی مبتنی بر دو تئوری پایه ای اجرا می شود : تئوری نقش گزاری روانی یا نمایشگری و تئوری تاثیر متقابل یا مشاهده گری . در روش اول مراجع (بیمار) با مهارتی خاص توسط درمانگر در موقعیت بازی سازی با هدف بیان مسئله و در نهایت تخلیه روانی قرار میگیرد و با هدایت نمایش درمانگر به آرامش می رسد . در روش دوم مراجع در موقعیت مشاهده گری قرار میگیرد تا مسائل خود را در دیگران ببیند و با هدایت نمایش درمانگر به راهکار مناسبی از مواجهه دست یابد. امرایی تصریح کرد : دراماتراپی در قالب پروتوکلی از پیش تعیین شده بین 16 تا 24 جلسه درمانی در فضایی امن به دور از هر آسیب مراجع را به سمتی هدایت میکند تا به بیان مسئله اش بپردازد . ویدئو کنفرانس آنلاین دراماتراپی با حضور نمایندگانی از بیست و پنج کشور جهانی از جمله آرژانتین ، شیلی ، مکزیک ، کلمبیا ، اسپانیا ، آلمان ، انگلستان ، آمریکا ، لهستان و ایران چهارم دسامبر مصادف با 13 آذر با موضوع نقش گزاری روانی به صورت دیجیتالی و آنلاین برگزار شد .