تکنیک های آموزشی

۱۲ آبان ۱۳۹۷

#drama Therapeutic " balancing internal human capacity(#Amraei_2001)

ظرف_درون #نمایش_درمانی و #ظرف_درون:

سالهاست این قاعده ی کاری من است ، برای مواجهه با مراجعان ابتدا باید ظرف پر از مسئله های لاینحل را با روش های خاص خالی کرد و #گره_های_اولیه_را_گشود ، #سنگ_صبور شد ، #گوش_شنوا بود و سپس به دلخواه آن ظرف را متناسب با خواسته های معقول پر کرد، #ظرف_درون ، #انبار_داشته_های_احساسی_و_روانی_ماست ، #هرگز_ظرفیت_هایت_را_فراموش_نکن #ظرفیتهای_ات_را_با_ظرف_درون_ات_بسنج_و_متعادل_کن ، #سلامتی_یعنی_آگاهی_سنجش_و_متعادل_سازی_ظرفیت_درونی_انسان ( #امرایی_و_همکاران_2001 )

#drama #Therapeutic " balancing internal human capacity(#Amraei_2001) #dr_majid_amraei #Drama_center_Therapy_of_iran #drama_therapy #dramamahaleh.com #drama #Therapeutic https://www.instagram.com/p/BptFN3aHJco27DSBCpL1oXPiAmhdny9gWi4lpY0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=kwh3g98qqlp6