یادداشت ها

دسته: تخصصی
۰۴ شهريور ۱۳۹۷

"چشم سوم" چیست؟ یاد داشت از دکتر"مجید امرایی" نویسنده، مدرس و دراماتراپیست/ چشم سوم واژه ای است که تا کنون بارها و بارها آن را از زبان این و آن شنیده ایم وعبارت است از" قوه پیش بینی، نظارت، آگاهی، بصیرت، دانش و شناختی که فرد را قادرمی سازد در مورد مسائل پیرامون خود با دقت اندیشه کند و گاه چنان قدرتی بیابد که " پیش بینی" و" پیش گویی" نماید، چشم سوم چشم تصمیم گیری و ناظراست که درسطحی بالاترازهمه عملکردهای محسوس دیداری، شنیداری و... اعمال ما را مشاهده میکند ، می سنجد و شناخت و بصیرت می دهد، با چشم سوم ما درست را از نادرست تشخیص میدهیم و چشم اندازی روشن از مسائل پیرامون خود ترسیم می کنیم، چشم سوم در واقع چشم ذوقی و روحی ماست، قابل مشاهده نیست اما حاضر و ناظر بر عملکردهای ماست، چشم سوم چشم آینده نگراست. ارتباطی است بین بدن و روح که نیاز به قدرتی خاص دارد، زمانی که تفکری پایدار داشته باشیم چشم سوم ما بینا و باز است در این حالت هدایتگری درونی و قوی با ماست، اما هنگامی که سر در گم و معلق هستیم چشم سوم ما بسته و نابیناست (امرایی 1376).

وقتی چشم سوم بازاسب ارتباط هوشیارانه ی ما برقرار است، دوراندیشی می کنیم، درک متفاوتی از اتفاقات پیرامون خود داریم ، چیزهایی را می بینیم که با چشم واقعی قابل دیدن نیستند، از تجربیات خود بیشتر بهره می گیریم و مشکلات را از فاصله دورتر حس می کنیم، چشم سوم توانایی دیدن و درک نور و رنگ ها را در ما بیشترمی کند ، چشم سوم قوه کشف و شهود را در ما تقویت می کند.

چه زمانی چشم سوم ما فعال است ؟ زمانی که درک و احساسی متفاوت از حالت عادی خود داریم چشم سوم ما فعال است ، هر چند تشخیص اینکه چرا احساس متفاوتی داریم سخت است ، فقط این را حس می کنیم.

این تغییر ممکن است به تدریج یا یک باره ایجاد شود، شاید دیگر از چیزهایی که قبلا برای مان لذت بخش بود لذت نبریم ، یا از چیزهایی لذت ببریم که قبلا برای مان لذت بخش نبوده اند ، این نیازها و علاقه به تغییرات مداوم بخشی از نشانه های باز بودن چشم سوم است.

چشم سوم باز برای کسی که قبلا آن را تجربه نکرده است می تواند تجربه ی سختی باشد ، باز شدن چشم سوم می تواند سبب فشار و درد در سر شود، برای رفع آن بهترین کار قدم زدن در هوای آزاد است.

برای باز شدن چشم سوم شما شروع به صحبت کردن با روح خود می کنید و به مرحله ای عالی از تفکر و تمرکز می رسید، بیشتر شدن حافظه و گسترش بصیرت از دیگر مزایای باز شدن چشم سوم است. تفکر بیشتر و عمیق تر ، حضور در محیط های باز به خصوص در حالت نشسته روی چمن ، قدم زدن در طبیعت ، انجام دادن کارهای ظریف مثل نقاشی و رنگ آمیزی و فعالیت های هنری با دقت بالا چشم سوم ما را تقویت می کند .