مقالات

musicothérapie améliore la maladie [1]

۳۰ تير ۱۳۹۴
Titre: La musicothérapie améliore la maladie [1] "Alzheimer" Par: Majid Amraei (maître de conférences et chercheur dans le domaine de l'art) approche de l'art au traitement: utilisation de l'art à des fins thérapeutiques est pas un concept nouveau dans la culture des anciennes terres ... ادامه ...

موسیقی درمانی در بهبود آلزایمر

۳۰ تير ۱۳۹۴
عنوان مقاله: موسیقی درمانی در بهبود بیماری[1]" آلزایمر" Title: Music therapy improves disease [1] "Alzheimer" نوشته: مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر حوزه هنر) By: Majid Amraei (lecturer and researcher in the field of art) رویکرد هنر به درمان : استفاده ازهنرها برای ... ادامه ...

گروه در نمایش درمانی

۰۳ تير ۱۳۹۴
گروه در نمایش درمانی نوشته: مجید امرایی (مدرس و نمایش درمانگر) گروه چیست؟ آیا هر مجموعه از افراد را مى‌توان یک گروه دانست ؟ به عنوان مثال مردمى که در یک جا منتظر آمدن اتوبوس یا مترو هستند را می توان یک گروه دانست ؟ در این زمینه [1] "پالوس" 1989 م ... ادامه ...

نمایش درمانی خلق موقعیت های خود ساخته

۲۷ خرداد ۱۳۹۴
نمایش درمانی خلق موقعیت های خود ساخته Drama therapy And creating opportunities made از : مجید امرایی (نویسنده و مدرس دانشگاه ) From: Majid Amraei (writer and lecturer) تطهیر و تزکیه، ترجمه واژه یونانی [1]" کاتارسیس" است که از ... ادامه ...

بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب(بخش اول)

۰۵ خرداد ۱۳۹۴
به نام خدا In the name of God عنوان مقاله : بررسی وضعیت تئاتر خیابانی در ایران پس از انقلاب Title: Check the status of street theater in post-revolutionary Iran نویسنده : مجید امرایی - ( مدرس و پژوهشگر فرهنگی و هنری ) Author: Majid Amraei (lecturer ... ادامه ...


  << صفحه 4 از 19 | < 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ... > >> >>|   >>