مقالات

جایگاه نمایش عروسکی در بهداشت روانی

۲۷ بهمن ۱۳۸۸
صاحب نظران عرصه نمایش درمانی معتقدند که کودکان در بازی عروسکی می توانند ، انگیزه های درونی خود را متعادل نمایند و انرژی های اضافی روانی شان را تخلیه کنند کودکان در بازی عروسکی ، انرژی روانی و جسمی خود را بارور میسازند و در این روند فعالیت درونی شکل مناسبی به رفتار ها وکردارهای خود می بخشند . از ... ادامه ...

سایکودرام (نمایش درمانی)

۱۴ بهمن ۱۳۸۸
نقش بازی کردن به صورت تئاتر از زمانهای قدیم و پس از به وجود آمدن تمدن و شهرنشینی وجود داشته . در ابتدا تئاتر به عنوان وسیله ای برای انجام مراسم آداب و سنن خاص به کار می رفت . در حدود 40 سال قبل از میلاد مصریان از تئاتر در این موارد بهره می گرفتند. همچنین در یونان قدیم ، تئاتر تراژیک ... ادامه ...

تئاتر آپارتمانی

۱۴ بهمن ۱۳۸۸
از مجید امرایی - امروزه اگر از کسی پرسیده شود که" تئاتر آپارتمانی" چیست؟ شاید تصورش این باشد که تئاتری با تمام مشخصه های یک تئاتر صحنه ای است که در فضای داخلی یک آپارتمان برای تماشاگران اجرا می شود، اما واقعیت چیز دیگری است . برکسی پوشیده نیست که هنر تئاتر به لحاظ ویژگی خاص بی واسطه ... ادامه ...

نمایشنامه، مهمترین ضعف عرصه تئاتر دینی

۱۴ بهمن ۱۳۸۸
از :مجید امرایی - صاحبنظران، ضعف نگارشی را جدی ترین آسیب حوزه تئاتر دینی می دانند و براین باورند که همین مشکل زیر ساختی باعث ضعف در دیگر حوزه های تولیدی چون کارگردانی، بازیگری و... شده است. آنها می گویند ضعف در این بخش چنان مشهود است که باعث شده کارگردانی و بازیگری تئاتر های دینی هم به عنوان دیگر ... ادامه ...

(بخش دوم )- تئاتر/ کودک / تخیل / آموزش

۰۹ دى ۱۳۸۸
*وقایع غیر منتظره مانند 1ـ ناگهانی بودن وقایع وارد شدن یک شخصیت جدید یا بازگشت ناگهانی شخصیتی دیگر 2ـ یک فکر تازه 3ـ یک وقفه ناگهانی 4ـ طرح سوژه های نمایشی 5ـ یک دگرگونی جادویی 6ـ ورود شخصیتی در حال صحبت 7ـ پرسش سوالی ناگهانی از مخاطب *طنز : طنز عنصری اساسی در نمایش های کودکان ... ادامه ...


  << صفحه 11 از 19 | < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  >   >>