مقالات

Dramatherapy and it's effectiveness in psychosis therapy

۱۸ مرداد ۱۳۹۸
Dramatherapy and it's effectiveness in psychosis therapy Written by: Dr Majid Amraei/ drametherapist, university lecturer and member of WADT Nowadays, in advanced societies, complementary and non medicinal therapies are extremely important in rehabilitation field. Meanwhile, using art is more ... ادامه ...

Study of the "Empowerment" of the elderly with the "drama therapy" approach

۲۵ خرداد ۱۳۹۸
Research Summary "An Empowerment Pattern Study" for the elderly with the "drama therapy" approach Author: Dr. Majid Amraei (University professor and chairman of Drama therapy Association of Iran DTCI Review : According to official statistics published by legal authorities in ... ادامه ...

نمایش درمانی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نمایش درمانی شیوه‌ای موثر در توانبخشی و درمان عارضه‌های روحی و روانی نوشته دکتر مجید امرایی امروزه نمایش (تئاتر) درمانی به عنوان شیوه‌ای موثر وروشی جدید در توانبخشی و درمان افراددچار عارضه‌های روحی و روانی مورد توجهکارشناسان و فعالان حوزه علوم توانبخشیو هنرهای نمایشی (تئاتر) قرار گرفته است.به ... ادامه ...

تئاتر بیرونی چیست؟

۱۹ دى ۱۳۹۷
تئاتر بیرونی بر اساس تکنیک های #بوال (خارج از سالن های تئاتر) #ایرج_محرمی تئاتر کمتر محبوب سیستمهای سیاسی بوده و همواره در فنومن های اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بخش اعظم از این تاثیر به تیاترهای غیرمتداول، و خارج از سالنها مربوط بوده است. ما می توانیم اجراهای تئاتر را از لحاظ محل اجرا به #درون و ... ادامه ...

نگاهی به تئاتر ژاپن

۱۰ مرداد ۱۳۹۷
نگاهی به تئاتر ژاپن نگاهی به تئاتر ژاپن تنظیم و گرد آوری : مجید امرایی؛ کارگردان و مدرس دانشگاه/ مجید امرایی؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تئاتر نگاهی به نظرات و آثار ” شوجی ترایاما ” و جنبش تئاتر آوان‌گارد درژاپن جنبش‌های تئاتری آوانگارد از آغاز تا به امروز با بحران‌های اجتماعی، سیاسی هم ... ادامه ...


  صفحه 1 از 19 | [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>|   >>