مقالات

نمایش درمانی در تقویت روابط بین فردی

۰۳ مرداد ۱۳۹۴
عنوان مقاله : نمایش درمانی در تقویت روابط بین فردی Titre: thérapie par le théâtre de renforcer les relations interpersonnelles نوشته :مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر فرهنگی و هنری) Par: amraei Majid (maître de conférences et chercheur à la vie culturelle et artistique) ارتباط چیست؟ رابطه ... ادامه ...

musicothérapie améliore la maladie [1]

۳۰ تير ۱۳۹۴
Titre: La musicothérapie améliore la maladie [1] "Alzheimer" Par: Majid Amraei (maître de conférences et chercheur dans le domaine de l'art) approche de l'art au traitement: utilisation de l'art à des fins thérapeutiques est pas un concept nouveau dans la culture des anciennes terres ... ادامه ...

موسیقی درمانی در بهبود آلزایمر

۳۰ تير ۱۳۹۴
عنوان مقاله: موسیقی درمانی در بهبود بیماری[1]" آلزایمر" Title: Music therapy improves disease [1] "Alzheimer" نوشته: مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر حوزه هنر) By: Majid Amraei (lecturer and researcher in the field of art) رویکرد هنر به درمان : استفاده ازهنرها برای ... ادامه ...

گروه در نمایش درمانی

۰۳ تير ۱۳۹۴
گروه در نمایش درمانی نوشته: مجید امرایی (مدرس و نمایش درمانگر) گروه چیست؟ آیا هر مجموعه از افراد را مى‌توان یک گروه دانست ؟ به عنوان مثال مردمى که در یک جا منتظر آمدن اتوبوس یا مترو هستند را می توان یک گروه دانست ؟ در این زمینه [1] "پالوس" 1989 م ... ادامه ...

نمایش درمانی خلق موقعیت های خود ساخته

۲۷ خرداد ۱۳۹۴
نمایش درمانی خلق موقعیت های خود ساخته Drama therapy And creating opportunities made از : مجید امرایی (نویسنده و مدرس دانشگاه ) From: Majid Amraei (writer and lecturer) تطهیر و تزکیه، ترجمه واژه یونانی [1]" کاتارسیس" است که از ... ادامه ...


  << صفحه 3 از 19 | < 1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ... > >> >>|   >>