اخبار

With editor "Majid Amraei" The theater magazine was published in honor of Professor Akbar Zanjanpour

۱۱ بهمن ۱۳۹۶
With editor "Majid Amraei" The theater magazine was published in honor of Professor Akbar Zanjanpour. The 20th issue of the "Theatre" magazine was recalled by Professor Akbar Zanjanpour. The 20th issue of the "Theatrical" monthly magazine with articles from Dr. Kamal ... ادامه ...

امرایی، عنوان نظام جامع رسانه ای سوء تفاهم برانگیز است

۱۴ آبان ۱۳۹۶
یک استاد روزنامه نگاری گفت: آنچه تحت عنوان " نظام جامع رسانه ای" مطرح شده است عنوانی مبهم و سوء تفاهم برانگیز است که در تعبیر نخست یک جانبه نگرانه به نظر می رسد زیرا تدوین کنندگان توابعی از ارکان دولتی هستند و به نظر همه رسانه های ما دولتی نیستند. مجید امرایی تصریح کرد: این درحالی ... ادامه ...

نقد ساختارمند و منصفانه نیاز برنامه های خبری است

۱۱ تير ۱۳۹۶
روزنامه نگار : نقد ساختارمند و منصفانه نیاز برنامه های خبری است تهران- ایرنا- یک روزنامه نگار و منتقد رسانه، نقد ساختارمند و منصفانه را نیاز برنامه های خبری برای جذب مخاطب عنوان کرد و گفت: اگر رویکرد جناحی و گروهی در برنامه های خبری حاکم شود، اعتماد ملی مردم لطمه خواهد خورد. مجید امرایی ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 5 | < 1  2  3  4  [5]