اخبار

گزارش تصویری از نمایش درمانی نقاشی -کارگردان مجید امرایی

۰۱ دى ۱۳۸۸
عکس ها از : زهره جناب 1- تکنیک ها : - بازی نمایشی . - نقش گزاری روانی . 2- اهداف درمانی : - بروز خلاقیت . - تخلیه هیجانی . -درک موقعیت و فضاسازی . - تعامل با دیگران . - پذیرش جمع. - تحرک ذهنی و بدنی . ادامه ...


  << صفحه 121 از 137 | |<< << < ... 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  [121]  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  ... > >> >>|   >>