گزارشات

تئاتردرمانی و طب جایگزین

۲۸ مهر ۱۳۸۸
حکایت تئاتردرمانی در بیمارستان روانپزشکی سعادت‌آباد: این گروه 35 نفره یکی از اولین مراکزی که از تئاتردرمانی برای کمک به بیماران اسکیزوفرن و اعصاب و روان استفاده کرد، بیمارستان روانپزشکی سعادت‌آباد است؛ بیمارستانی که بیماران آن جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی هستند. مجید امرایی مدرس و کارشناس ارشد ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 5 | < 1  2  3  4  [5]