یادداشت ها

دسته: تخصصی
۲۲ تير ۱۳۹۸

#زندان_عاطفی یاد داشت از : #دکتر_مجید_امرایی دراماتراپیست و #استاد_دانشگاه . عاطفه و احساس مجموعه ای از انفعالات ، انجذابات و حالات گاه متضاد و گاه همخوان با منافع درونی فرد و دیگران است، که اگر براساس منطق و میزان صحیح ازآنها استفاده و پیروی شود سلامت عاطفی و احساسی ایجاد خواهد کرد و نقش تعیین کننده ای در رشد و تعالی شخصیت انسانی خواهد داشت و در غیر این صورت راه به بیماری روانی خواهد برد( امرایی ، 2000م). اگر به دفعات پاسخی ناهمگون با عواطف تان دریافت کرده اید باید تغییری در روابطه تان ایجاد کنید، اگر تا کنون به هردلیلی عواطف خود یا شریک احساسی تان را سرکوب کرده اید از همین لحظه تصمیم به تغییر بگیرید ، اگر به قصد تلافی یا انتقام جویی عواطف و احساسات دیگران را لگد مال میکنید از خود بترسید، زیرا شما در مسیر اختلال روانی قدم بر می دارید . برای سلامت روان به دقت و با شناخت عواطف و احساسات خود را نسبت به شریک عاطفی تان و روابط احساسی با آدم های پیرامون تان آزاد کنید، زیرا در غیر این صورت دل خود را محبس عاطفه و احساس خواهید کرد. به این مثال دقت کنید در روابط دو سویه افراد گاه پیش می آید که یکی از طرفین پاسخ عاطفی طرف دیگر را از سرلجاجت یا انتقام گیری یا عدم شناخت و آگاهی نمیدهد یا پاسخ منفی و سرد می دهد، در چنین شرایطی فرد بخشی از عواطف خود را هم سرکوب کرده و عواطف شخص مقابل را هم بی پاسخ گذاشته است و این عمل در صورت استمرار برای شما خطرناک است. اگر تا کنون دچار چنین مسئله ای شده اید به سرعت به خود بیایید زیرا شما عواطف خود و دیگری را نا دیده گرفته اید و روی به سوی بیماری روحی دارید. در صورت استمرار این حرکت آرام آرام احساسات خود را ابزاری میکنید برای مقابله با دیگران و این ابزاری شدن عواطف خطرناک است، این مسئله اگر عادت شود شما دچار اختلال روانی شده اید . ریشه ی بسیاری از جدایی ها عدم پاسخگویی به نیازهای عاطفی است. مثال)زنی که نیاز جنسی همسرش را به عنوان اهرم فشار یا مجازات و تنبیه بکار میگیرد حرکتی خطرناک انجام داده است. از نگان من اسارت روان یا گروگان گیری عاطفی عبارت است از، استمرار در عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای عاطفی و احساسی که با سرکوب عاطفی خود و دیگری همراه است، این عمل آرام آرام از شما فردی خواهد ساخت که درون خود را زندان عاطفی کرده است و شما #زندانبان_عواطف_و_احساسات_خود_هستید(امرایی2000م ). #dramatherapie_iran #dramatherapie #theoryu #Dramatherapyiran_ahvaz #dramatherapy #dramatherapie Dramatherapy_center_of_iran #dr_majid_amraei #Dramatherapyiran