اخبار

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

#کارگاه_تخصصی_آموزشی #کارگاه_نمایش_درمانی_موقعیت_خودساخته_کمیک با حضور: #پروفسور_ژان_پیر_کلاین #دکتر_ادیته_وی_آر_می مدرسین کارگاه: #دکتر_مجید_ امرایی #گیتا_رباضی_فرزاد محل برگزاری موسسه مشاوره و توانبخشی کیمیایی سعادت تاریخ برپایی 20اردیبهشت ساعت 10 تا13