اخبار

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

The first scientific conference "drama therapy iran" ended in Mashhad.
The conference was held one day in the presence of professors, students and a group of people with disabilities in the hotel of Sireh, Mashhad, with the secretary Dr. Majid Amraei.


At the conference, five academic papers were presented by university students and professors, and several lectures were presented.


On the sidelines of this one-day conference, three workshops and one show were presented.
Dr. Majid Amraei was welcomed by a drama therapy and chair technique workshop.


Also, Asghar tanhaei with the Fox and Zagh and Hamid Kianian portrayed the children showing the damaged children.


In "dramatherapyiran" science show conference, which was attended by Dr Firoozi, Deputy Director General of Khorasan Razavi's Welfare Organization, and Dr. Tohafehar, Art Deputy Director General of the Islamic Guidance Department of Khorasan Razavi and "Tabatabai", head of the Department of Performing Arts of Khorasan Razavi, Two articles were submitted for re-modification.


According to the Public Relations Department of the First Scientific Conference, the presentation of medical treatment by the faculty of the first national conference on the therapeutic show (drama therapy) includes Dr. Leila Brun, Dr. Marjan Kashani and Dr. Majid Amaraei, three major articles and two articles contributing to the introduction of the reform. They were
These articles are as follows:


- The role of psychodrama in improving interpersonal communication and social skills Writer: Priya_Mezhghani (PhD student) (from Kermanshah) (subject to correction) ·


- The Effectiveness of Psycho-Psychic Approach on Depression, Happiness and Social Adjustment of Deaf Students Author: Maryam-Maleki (Master of General Psychology, Islamic Azad University of Islamshahr) (from Markazi Province) (subject to correction) ·


- The Effectiveness of Therapeutic Therapy on Emotional Neuroticism in Physically Disabled Couples Authors: Mahboubeh Salahi (MA in Family Counseling) (Third Top Article).


- Effectiveness of psychodrama on self-esteem and student self-esteem Authors: Hamed Haghizadeh (Master of Clinical Psychology, Tonekabon University, and UNEMA member of Mazandan) (Second article)


- The study of the effects of cybercrime (mirrors and self-representations) on the self-concept of risky young boys in the second middle school of Mahabad city Authors: Omid_piro Islam (Ph.D. students in psychology of Turkey, Ankara, MA in Public Psychology, Azad University, West Azarbaijan)
The ceremony also featured a showcase of Asghar Tanahi from Markazi Province and Hamid Kianian from Khorasan Razavi.


The first scientific conference "dramatherapyiran" was held on March 10 th with the secretary Dr. Majid_amraei in Mashhad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخستبن همایش علمی"drama therapy iran" در شهر مشهد به کار خود پایان داد.
به گزارش دراما محله این همایش یک روزه با حضور استادان ، دانشجویان و جمعی از معلولان در هتل سی نور شهر مشهد با دبیری دکتر "مجید امرایی" برگزار شد .
در این کنفرانس پنج مقاله علمی توسط دانشجویان و استادان دانشگاه ارائه شد و چند سخنرانی تخصصی هم ارائه گردید .
در حاشیه این کنفرانس یک روزه سه دو کارگاه و یک اجرای نمایش ارائه شد .
دکتر مجید امرایی با کارگاه دراما تراپی و تکنیک صندلی مورد استقبال حاضران قرار گرفت .
همچنین اصغر تنهایی با نمایش روباه و زاغ و حمید کیانیان با نمایش کودکان آسیب دیده حضور داشتند .
در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران که با حضور "دکتر فیروزی" معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و "دکتر تحفه گر" معاون هنری اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی و "طباطبایی" رئیس اداره هنرهای نمایشی خراسان رضوی برگزار شد سه مقاله برتر و دو مقاله مشروط به اصلاح مجدد معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی نخستبن همایش علمی نمایش درمانی از سوی هیات علمی نخستین همایش ملی نمایش درمانی( دراما تراپی) شامل دکتر" لیلا برون"، دکتر" مرجان کاشانی "و دکتر "مجید امرایی" سه مقاله برتر و دو مقاله مشروط به اصلاح معرفی شدند.
این مقالات به شرح زیر است: ·
- بررسی نقش سایکودرام در بهبود ارتباطات بین فردی و مهارت های اجتماعی نویسنده : پریا_مژگانی (دانشجوی مقطع دکترای تخصصی مشاوره) (از کرمانشاه ) (مشروط به اصلاح) ·
- اثربخشی رویکرد روان نمایشگری بر افسردگی ، شادکامی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ناشنوا نویسنده : مریم_ملکی، (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران) (از استان مرکزی ) (مشروط به اصلاح) ·
- اثربخشی تئاتر درمانی بر ناگویی هیجانی زوجین معلول جسمی حرکتی نویسندگان : محبوبه_صلاحی(کارشناس ارشد مشاوره خانواده)(مقاله برتر سوم) .
- اثربخشی سایکودراما (روان نمایشگری) بر میزان عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان نویسنده : حامد_حجام زاده (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه تنکابن و عضو یونیمای جهانی ( از مازندان )(مقاله برتر دوم) ·
- بررسی تأثیرسایکودرام (فنون آینه و خود بازنمایی) بر خود پنداره جوانان خطرپذیر پسر دوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد نویسنده: امید_پیروی اسلام (دانشجویان مقطع دکتری روانشناسی ترکیه آنکارا، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد) ( از آذربایجان غربی)(مقاله برتر اول)
همچنین در این مراسم" نشان خبره" نمایش درمانی به " اصغر تنهایی" از استان مرکزی و "حمید کیانیان" از خراسان رضوی اهدا شد.
گفتنی است نخستین همایش علمی "dramat herapy iran" نوزدهم اسفند ماه با دبیری دکتر مجید_امرایی در مشهد مقدس برگزار شد.