اخبار

۱۱ تير ۱۳۹۶

روزنامه نگار :

نقد ساختارمند و منصفانه نیاز برنامه های خبری است

تهران- ایرنا- یک روزنامه نگار و منتقد رسانه، نقد ساختارمند و منصفانه را نیاز برنامه های خبری برای جذب مخاطب عنوان کرد و گفت: اگر رویکرد جناحی و گروهی در برنامه های خبری حاکم شود، اعتماد ملی مردم لطمه خواهد خورد.

مجید امرایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: برنامه های صدا و سیما باید از پیوست فرهنگی برخوردار باشند حتی اگر به طرح مسائل سیاسی و اقتصادی بپردازند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه در زمان حاضر بسیاری از برنامه های خبری با اهداف سیاسی تهیه می شوند و همین امر در دیدگاه مخاطبان هم تاثیرگذار است.
این روزنامه نگار، محتوای طنز و شادی آفرینی اجتماعی را حلقه گم‌شده برنامه های صدا و سیما عنوان کرد و گفت: طنزهای صدا و سیما یا بسیار جدی و آزار دهنده هستند یا به سمت لودگی کشانده می شوند و درحالیکه هر بازیگر کمدی نمی تواند مجری خوبی هم باشد، انگشت شمار برنامه های سرگرمی و خبری هم مخاطبان خود را از دست داده اند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برنامه های بخش های خبری سیما یا چنان جدی و آزاردهنده است یا چنان سطحی که به لودگی کشیده می شود.
امرایی بیان داشت: این گونه برنامه ها به دلیل کم توجهی به پیوست های فرهنگی مدام در حال تغییر و زوال هستند.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای بر ضرورت توجه دست اندرکاران برنامه های خبری به صحت خبر در کنار سرعت اطلاع رسانی و جلوگیری از فدا شدن یکی از این دو به نفع دیگری تاکید کرد.
امرایی، حضور رسانه های مجازی را در برنامه های صدا و سیما ضعیف توصیف کرد و گفت: این رسانه نیازمند توجه بیشتر به عنصر شهروند - خبرنگار و نقد ساختارمند و منصفانه است.