اخبار

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

بررسی شیوه های تاثیرگذاری دراماتراپی بر علائم استرس زا در کودکان 8 تا 12 سال تحت درمان مرکز نمایش درمانی ایران در سال 1396 و 1397