اخبار

۲۳ دى ۱۳۹۷

دبیر علمی همایش نمایش درمانی ایران اظهار داشت: افراد حاضر در نمایش درمانی به دلیل بازیگر شدن به این کار روی نمی آورند، بلکه تمامی افراد به دلیل رفع مسائل شخصی زندگی خود به این حوزه نمایشی ورود می کنند. برنامه پرده آخر با موضوع نمایش درمانی و تفاوت ها و شباهت های آن با تئاتر، با حضور دکتر مجید امرایی (نمایش درمانگر، کارگردان تئاتر و دبیر علمی همایش نمایش درمانی ایران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
در این برنامه دکتر مجید امرایی با اشاره به ارتباط میان نمایش و تئاتر، گفت: در حالت کلی هر تئاتری می تواند نمایش باشد، در حالی که هر نمایش لزوما تعریفی از تئاتر را به همراه ندارد.
وی با اشاره به کارکردهای نمایش درمانی، اظهار داشت: در امر نمایش درمانی تمام تلاش بر این است که مساله مراجعه کننده از طریق نمایش برطرف شود. بر همین اساس قبل از نمایش درمانی باید مساله مراجعه کننده مورد تشخیص قرار بگیرد.
دبیر علمی همایش نمایش درمانی ایران اضافه کرد: تشخیص مساله در هر فرد می تواند به طرق مختلف انجام شود، در مرحله اول فرد می تواند با توجه شناخت از خویش مساله را کشف کند، در حالی که یک روانشناس یا خانواده فرد هم می توانند در تشخیص مساله یاری گر باشند.
وی با اشاره به این که مسیر درمان به واسطه نمایش باید با توجه به معضل مخاطب پیگیری شود، عنوان کرد: در حالت کلی خالق اثر هنری اولین کسی است که مورد پالایش روحی و روانی قرار می گیرد.
دکتر مجید امرایی با اشاره به این که هدف نمایش درمانی با اهداف تئاتر تفاوت های بسیاری را دارد، تصریح کرد: در تولید تئاتر یک موضوع هنری با بهره گیری از ابعاد زیبایی شناسانه مورد توجه قرار می گیرد، به طوری که تولیدکننده همیشه به دنبال بهترین تکنیک ها باشد؛ اما در نمایش درمانی چنین قراردادی وجود ندارد.
وی افزود: افراد حاضر در پروسه نمایش درمانی به دلیل بازیگر شدن یا دیده شدن از نظر فنی به این کار روی نمی آورند، بلکه تمامی افراد به دلیل رفع مسائل شخصی زندگی خود به این حوزه نمایشی ورود می کنند.
دبیر علمی همایش نمایش درمانی ایران با اشاره به این که در حوزه نمایش درمانی متن و موضوع نمایش در زندگی افراد مراجعه کننده حضور و وجود دارند، عنوان کرد: در حوزه نمایش درمانی افراد می توانند عملکرد چند فرد مختلف را در یک موقعیت از زندگی مشاهده کنند و با پیشنهادها و مسیرهای جدید در زندگی آشنا شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: حس همزاد پنداری در تئاتر می تواند مسیر پالایش روحی را برای مخاطب مرتفع کند.
دکتر مجید امرایی با بیان این که نمایش درمانی تماشاگر محور نیست، عنوان کرد: فردی که در نمایش درمانی مداخله گر باشد در حوزه نمایش درمانی به عنوان مشاهده کننده حضور خواهد داشت.