اخبار

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی نخستبن همایش علمی نمایش درمانی از سوی هیات علمی نخستین همایش ملی نمایش درمانی( دراما تراپی) شامل دکتر" لیلا برون" ، دکتر" مرجان کاشانی "و دکتر "مجید امرایی" سه مقاله برتر و دو مقاله مشروط به اصلاح معرفی شدند.

بررسی نقش سایکودرام در بهبود ارتباطات بین فردی و مهارت های اجتماعی نویسنده : #پریا_مژگانی (دانشجوی مقطع دکترای تخصصی مشاوره) (از کرمانشاه ) (مشروط به اصلاح) ·

اثربخشی رویکرد روان نمایشگری بر افسردگی ، شادکامی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ناشنوا نویسنده : #مریم_ملکی، (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران) (از استان مرکزی ) (مشروط به اصلاح) ·

اثربخشی تئاتر درمانی بر ناگویی هیجانی زوجین معلول جسمی حرکتی نویسندگان : #محبوبه_صلاحی(کارشناس ارشد مشاوره خانواده)(مقاله برتر سوم)

اثربخشی سایکودراما (روان نمایشگری) بر میزان عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان نویسنده : #حامد_حجام زاده (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه تنکابن و عضو یونیمای جهانی ( از مازندان )(مقاله برتر دوم) ·

بررسی تأثیرسایکودرام (فنون آینه و خود بازنمایی) بر خود پنداره جوانان خطرپذیر پسر دوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد نویسنده: #امید_پیروی اسلام(دانشجویان مقطع دکتری روانشناسی ترکیه آنکارا، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد) ( از آذربایجان غربی)(مقاله برتر اول) .

همچنین در این مراسم نشان خبره نمایش درمانی به" اصغر تنهایی" از استان مرکزی و "حمید کیانیان" از خراسان رضوی اهدا شد.

گفتنی است نخستین همایش علمی نمایش درمانی 19 اسفند ماه با دبیری #مجید_امرایی در مشهد مقدس برگزار شد.