اخبار

۱۹ آبان ۱۳۹۷

دراماتراپی طرحواره درمانی بازآفرینی مجدد زندگی

سبک_های_مقابله_ای

یاداشت از دکتر مجید امرایی نویسنده مدرس و دراماتراپیست عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی wADT

در روانشناسی به_روش_هایی_که_فرد_برای_کاهش_ناراحتیها_و _دردهای_هیجانی_خود_بکار_میگیرد_سبک‌_مقابله‌ای_گویند،

این سبک‌های مقابله ای عبارت‌اند از :

1)سبک_مقابله‌ای_اجتناب: فرد در سبک #مقابله‌ای_اجتناب_طوری_رفتار_می‌کند_که_طرحواره_اش_فعال_نشود. مثلا از روابط صمیمی که ممکن است باعث طرد شدن وی گردد اجتناب می‌کند. به عنوان نمونه به مشروب و مواد مخدر رو می‌آورد یا درگیر روابط جنسی بی‌بند و بار می‌شود.

2) سبک_مقابله‌ای_تسلیم: #وقتی_شخص_از_این_سبک_استفاده_میکند_تسلیم_محض_است یعنی طوری زندگی می‌کند که انگار طرحواره‌هایش حقیقت مسلم هستند. مثلا کسی که طرحواره‌ی رهاشدگی دارد دقیقاً به گونه‌ای رفتار می‌کند که مستحق طرد شدن از سوی دیگران باشد.

3) سبک_مقابله‌ای_جبران_افراطی : گاهی اوقات فرد_تصمیم_می‌گیرد_که_طرحواره‌های_خود_را_جبران_کند.

مثلا،کسی_که_طرحواره_بی‌اعتمادی_دارد_برای_جبران_آن_بدون_در_نظر_گرفتن_شرایط_به_همه_اعتماد_می‌کند و از این رو دقیقا مخالف طرحواره خود عمل می‌کند.

در دراماتراپی با خلق موقعیتهای نمایشی خود ساخته مراجع مناسب ترین و بهترین برخوردها یا عکس العمل ها را به روشی باز آفرینی شده و نمایشی تجربه میکند .

در نمایش درمانی (دراماتراپی) با رویکرد طرحواره درمانی مراجع مسائل مثبت و منفی عملکرد های خود را مشاهده می کند و همین عنصر#خود_مشاهده_گری_موجب_رشد_ذهنی_و_عاطفی_و_احساسی و در نهایت #بینش_و_آگاهی_بخشی_به_مراجع می گردد(امرایی و همکاران 2008).