اخبار

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

گزارش : بررسی علائم و راهکارهای نمایش درمانی برای کاهش استرس در کودکان مراجعه کننده در سال 96 و 97 به مرکز نمایش درمانی ایران ( نوشته ی: دکتر مجید امرایی دراماتراپیست و عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADT / بخش اول). #برخی_از_علائم_مورد_توجه_با_نشان_استرس_در_کودکان_6_تا_12_سال_مراجعان_تحت_درمان_در_مرکز_نمایش_درمانی_ایران. این مراجعان دختر و پسر که عموما بین شش تا دوازده سال سن داشتند و تحت درمان به روش نمایش درمانی قرار گرفتند دارای علائمی به شرح زیر بودند : #اغلب_دروغ_را_چاشنی_صحبت_هایشان_میکردند #عموما_روحیه_قلدری_و_سرکشی_داشتند #به_سادگی_خشم_خود_را_بروز_میدادند #به_سادگی_تحریک_پذیر_بودند #رفتارهای_نامنظم_و_گاه_نمایشی_و_متناقض_داشتند #اغلب_برخورد_فیزیکی_میکردند #اغلب_تمایلی_به_مدرسه_رفتن_نداشتند #در_پاره_ای_از_مواقع_حملات_وحشتزدگی_داشتن در این مواقع #اغلب_عقب_میکشیدند و #ناله_میکردند #علائم_افسردگی_داشتند #در_بسیاری_از_مواقع_علاقه_به_انجام_فعالیتهای_روزانه_را_از_دست_داده_بودند #نگران_به_نظر_میرسیدند #تمرکز_نداشتند #زود_گریه_میکردند #بسیاری_از_آنها_تنبل_بودند #ترسو_و_سانحه_پذیر_بودند #به_سادگی_دوستانشان_را_از_دست_میدادند و...( ادامه دارد.... )