اخبار

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

عنوان مقاله : " رقص ایرانی [1]روان درمانی حرکتی"

نویسنده : دکتر " مجید امرایی" (نویسنده ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه) ایران ، تهران

چکیده :

بازی ها و رقص‌ها با هر نام و عنوان دیگری که زیر پوشش آن حضور خود را در فرهنگ اقوام ایرانی تداوم بخشیده اند از منظر تاریخ موسیقی، رقص و نمایش ، دارای اهمیت فراوانی هستند، چه بسا از آنها با حفظ برخی صورت‌ها و اشکالی که به حرکات نمایشی انبوه و ریتمیک تعلق دارند ، تحت عنوان " پایکوبی"، " مناسک گروهی "، " بازی ها " ، "ذکر و آوازها" ، "تواجد و سماع" ، "چوپی" و " تئاتر" بخش قابل توجهی از داشته‌های ما در زمینه "هنرهای نمایشی مبتنی بر بدن " انسان و آن چیزی است که ما در این مقاله به آن "رواندرمانی حرکتی" می گوییم .

روان درمانی حرکتی عبارت است از حرکات بدنی فردی و گروهی که با هدف تخلیه روانی و آرام سازی انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد( امرایی 2002)

نشانه های بسیاری در دست است که رقص در فرهنگ ایرانی به ده هزار سال قبل از میلاد بر می گردد، هر چند آثار بر جای مانده از عهد " مفرغ "، " دوره ی نو سنگی" و "پارینه سنگی " نشان می دهد که حرکات نمایشی مبتنی بر بدن یا رقص در فرهنگ ایرانی قدمتی هزاران ساله دارد و از ده هزار سال قبل از میلاد هم کهن تر است .[1] روان درمانی حرکتی Movement Psychotherapy