اخبار

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

کتاب نمایش درمانی نوشته مجید امرایی توسط نشر دانژه به چاپ سوم رسید.

به گزارش درامامحله این کتاب نخستین اثر تألیفی در حوزه دراماتراپی است که در چاپ های اول و دوم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

نمایش درمانی یکی از شیوه های درمان های غیر دارویی است که به عنوان یک تکنیک می توان از آن در درمان بسیاری از مشکلات رفتاری و اختلالات روانی استفاده نمود، چرا که بدین وسیله افراد با برون ریزی مشکلات خود، می توانند نسبت به مسائل شخصی پیرامونی خویش بصیرت پیدا کنند. در کتاب حاضر علاوه بر ذکر برخی از تعاریف، مفاهیم کلیدی و ارکان اصلی نمایش درمانی، مراحل درمان به همراه ساز و کارهای مختلف به همراه تکنیک های متعدد و اثرات آنها مورد بررسی قرار گرفته و به برخی از اختلالات روانی که با نمایش درمانی، قابل درمان می باشند اشاره شده و نمونه های عملی نیز از جلسات نمایش درمانی ذکر گردیده است.