اخبار

۲۷ آذر ۱۳۹۸

به گزارش درامامحله در انجمن دراماتراپی خوزستان دو کارگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دو سطح یک و سه در حال برگزاری است . در این کارگاه هها که هر دو هفته یک بار روزهای جمعه در کلینیک چالیک برگذار می شود مراجعان در دو سطح مدد جویان و فراگیران دراماتراپی حضور دارند. مدرسین این دوره از کارگاهها که با حضور بیش از بیست نفر از فراگیران و مراجعان درمانی برپا می شود دکتر مجید امرایی و دکتر لیلا برون هستند . در این کارگاهها مفاهیم تعاریف تئوری ها رویکردها و تکنیک های نمایش درمانی آموزش داده می شود. انجمن دراماتراپی خوزستان نخستین انجمن استانی دراماتراپی در ایران است که ماه گذشته افتتاح شده است. این انجمن با هدف آموزش و توسعه ی دراماتراپی و توانبخشی و بازتوانی توانخواهان استان خوزستان راه اندازی شده است.