یادداشت ها

دسته: متفرقه
۱۶ مهر ۱۳۹۷

شما دورو هستید ؟

یاد داشت از : دکتر مجید امرایی (مدرس دانشگاه ، نویسنده و دراماتراپیست) دورویی تناقض بین " آنچه هستیم" با آنچه که " نشان می دهیم" را گویند ، دورو فردی است که قادر به تعادل بین ظاهر و باطن خود نیست ، دو رو به آنچه که وجود ندارد تظاهر می کند، دورویی دوگانگی بین رفتار و گفتار و به نوعی یک ناهماهنگی شناختی است و به نظر می رسد که باید آن را در رده اختلالات شخصیتی تعریف کرد(امرایی 2002)

برخی از ویژگی های روانشناختی دوروها : دورها عموما مضطرب اند، احساس ترس و نا امنی دارند ، زودجوش و پرخاشگرند، دربسیاری ازآنها افسردگی مزمن دیده می شود، ضعف اعتماد به نفس دارند ، ترسو هستند و نگران آینده اند ، سود جو و منفعت طلب اند، حس رقابت ناسالم در وجود خود دارند ، قدرت طلب هستند و درپی کسب یک مقام یا منزلت ناصواب اند، بخیل هستند، ریاکارند ، دروغگویند ، منافق اند و... از منظر اجتماعی هم کافی است بدانیم کسانی که از دورویی برای پیمودن پله های ترقی استفاده می کنند موجب می شوند کارایی و بهره وری اجتماعی پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود که این مسئله مانعی برای رسیدن به اهداف جمعی جامعه ترقی طلب است.

چگونه افراد دورو را بشناسیم : زبان بدن یکی از مهمترین راه های شناخت افراد دورو است ، افراد دورو را از طریق ارتباطات غیرکلامی به درستی می توان شناخت، زبان بدن یا آنچه که ما در علم "دراماتراپی" ارتباطات غیر کلامی می نامیم یکی از مهمترین راههای شناخت افراد دورو است، زبان بدن بدون کلام دنیایی از کلام را به مخاطب می رساند. آنچه که در علم ارتباطات «بن بست دو سویه» یا تناقض بین بدن و بیان نامیده می شود درعلم روانشناسی دوگانگی یا درویی شخصیتی نامیده می شود، افراد دورو عموما هنگام نشستن روی صندلی کمی به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی به جلو خم می شوند برای ارتباطی صمیمانه تر و غالبا لبخند بر لب دارند.

اگر کسی در کلام مطلبی را عنوان می کند ولی رفتار و سکناتش چیز دیگری می گوید، شما به رفتار و سکناتش توجه داشته باشید. نکته جالب آن است که اگر در جایی ارتباطات کلامی و غیرکلامی گرد هم آیند، شما با 90 درصد اطمینان به ارتباطات غیرکلامی توجه کنید. در مورد افراد دورو مشخصات رفتارهای غیرکلامی این چنین است که مردمک چشم های افراد دورو باز است و رنگ صورت آنها از حالت عادی تغییر می کند یا به سفیدی می گراید یا قرمز و گلگون می شود.

دیگر اعمال فیزیکی افراد دو رو حرکات دست ها است که عموما غیر منطقی و حرکات اضافی را نشان می دهد ، همچنین معمولا افراد دورو شدت صدای بلندتری دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت می کنند. گاهی نیز هنگام صحبت دست ها را پشت کمر مخفی می کنند. شخصی که به این افراد دورو از همان ابتدا اعتماد ندارد اغلب هنگام دست دادن ، بسیار محافظه کارانه ، فقط نوک انگشتان او را می گیرد. افراد دورو علاوه بر این رفتارها مهارت های خاصی در دروغگویی دارند و به دلیل همین خصلت فراموشکارند.

این شعر زیبای حافظ شیراز به زیباترین شکل ممکن مظهر معرفی دو رو ها است :

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند .............................. چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس ....................................توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند