اخبار

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

شهرام کرمی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی شد

طی حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "شهرام کرمی" مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دراما محله پیش از این "مهدی شفیعی" این سمت را به عهده داشت که با حضور حسینی در معاونت هنری زمزمه های رفتنش شنیده شد و اکنون این شایعات عملی شد .

"شهرام کرمی" نویسنده ، کارگردان ، مدرس دانشگاه پیش از این به عنوان رئییس اداره هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ، دبیر چندین دوره جشنواره تئارت کودک و نوجوان ، دبیر اجرایی چندین دوره جشنواره تئارت خیابانی مریوان بوده است همچنین سابقه اجرایی شهرام کرمی به قرار زیر است :

مدیر خانه فرهنگ زنجان ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، مدیر فرهنگ‌سرای ابن سینا ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ ، مدیر خانه فرهنگ زنجان ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ ، مدیر مجتمع فرهنگی و هنری هاشمی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ، مدیر خانه فرهنگ نور ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ ، معاون اجرایی فرهنگ سرای بهمن ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ، مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ ، دبیر اجرایی اولین و دومین و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری ۱۳۸۷ تاکنون ….. ، مدیر تالار هنر۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ ، دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر بین‌المللی کودک و نوجوان ۱۳۹۰ ، دبیر اولین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۱، دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر بین المللی کودک و نوجوان ۱۳۹۱ ، دبیر دومین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۲، عضو شورای هنری مجموعه تئاتر شهر ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، دبیر بیستمین جشنواره تئاتر بین المللی کودک و نوجوان ۱۳۹۲، دبیر سومین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۳، دبیر چهارمین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۴، دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۳۹۴، دبیر پنجمین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۵،مدیر مرکز هنرهای نمایشی پردیس تئاتر تهران ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶،دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۳۹۵، دبیر ششمین جشنواره تئاتر شهر ۱۳۹۶ .