اخبار

۱۴ مهر ۱۳۹۹

پیام دکتر مجید امرایی دبیرکل انجمن نمایش درمانی (دراماتراپی) ایران (DTCI) به مناسبت هفته جهانی نمایش درمانی

نمایش درمانی، هماهنگی دو دنیای درون و بیرون و امتزاج روح و جسم است، فرایندی تکنیکی برای برقراری ارتباطی سودمند و موثر و تعامل و در نهایت تکامل انسان .

انسانی که در ذات خود زیبایی و نازیبایی را به ودیعه دارد، تا در پس انتخابی درست به کشف و شهودی خواستنی دست یابد.

نمایش درمانی آمیختگی هنر " نمایش " و " روانشناسی " است تا از ترکیب این دو ، روش درمان جدیدی زاده شود که مسائل و مشکلات لاینحل روحی و روانی و ناملایمات اجتماعی را کاهش می دهد.

در این "دنیای علم و عمل" درمانگران و درمانجویان گروه واحدی می شوند تا به کمک تئوری های روانشناختی و تکنیک های نمایشی راهکاری موثر برای خود و دیگران ترسیم کنند.

" نمایش درمانی" یا به تعبیری " دراماتراپی" رویکردی گروهی ، بازی محور ، کمکی و غیر دارویی برای گسترش خلاقیت ، تخیل ، یادگیری ، بینش و رشد انسان است.

انسانی که در طول حیات اجتماعی هزاران ساله ی خود مصیبت ها و بهروزی های فراوانی دیده است ، گاه تا مرز نیستی پیش رفته و گاه چنان به خود غره شده که همه چیز را بر مدار اراده خود دانسته است.

اکنون که جهان درگیر اپیدمی کووید 19 (کرونا ویروس) شده است و همه ی علوم در سرآغاز تغییر اساسی قرار گرفته اند بی شک "نمایش درمانی نوین" از این قاعده مستثنی نیست و به ترسیم جدیدی از روش مواجهه و درمان مراجعان دست یافته که ما آن را " نمایش درمانی دیجیتالی" می نامیم.

"نمایش درمانی دیجیتالی" روشی از درمان غیر حضوری است که به بررسی پتانسیل های خلاق و خودجوش بدن، بیان و احساس انسان مصیبت زده از طریق کار با تکنیک های خاص هنری، روانشناختی و دیجیتالی با هدف رفع مسئله و برون ریزی می پردازد .

این روش درمانی با نگاهی متفاوت و تاثیرگذار اجازه می دهد فرد به نیازهای روانی خود به شیوه ای متفاوت و در محیطی امن و حمایتی به دور از قرارداد های دست و پاگیری پاسخ دهد .

اکنون که دنیا درگیر این " سندروم حاد تنفسی" است راهکار نمایش درمانی به عنوان یک درمان کمکی بهره گیری از امکانات روز تکنولوژی دیجیتال در کنار تکنیک های جدید مواجهه " نمایشی" با رویکردی متفاوت و روانشناختی است تا به شیوه ای موثر و مناسب از درمان روانی دست یابد .

نمایش درمانی دیجیتالی در " تشخیص" ، " درمان " و "مراقبت " روش تازه ای در رفع و یا کاهش اختلالات روحی و روانی مراجعان در پیش گرفته که مهمترین آن برداشتن مرزهای جغرافیایی ، نژادی و زبانی است.

فعالات عرصه ی نمایش درمانی (دراماتراپی) در سراسر جهان صلح و آرامش را برای جهانیان آرزو می کنند و به جنگ ، خون ریزی، تبعیض و نژاد پرستی نه می گویند و راه رستگاری نسل حاضر و نسل های بعد را در همزیستی مسالمت آمیز در سایه سار درخت دوستی و پرچم سفید ترسیم می کنند ، باشد که چنین باشد.

دکتر مجید امرایی

دبیرکل انجمن نمایش درمانی ایران DTCI

عضو بنیانگذار اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh آبان ماه 1399

شایان ذکر است هفته جهانی دراماتراپی از 29 مهر تا 4 آبان ماه مصادف با 18 تا 25 اکتبر در ایران و 62 کشور جهان بر پا می شود.
دبیرکل انجمن نمایش درمانی ایران