اخبار

۱۴ آذر ۱۳۹۷

ویزیت دراماتراپی برای 110 تن از مراجعان PTSD

به گزارش دراما محله در تاریخ ششم آذر ماه سال جاری 110 تن از مراجعان با تشخیص ptsd در محل هتل رامسر برای نخستین بار در ایران بطور گروهی ویزیت دراماتراپی شدند .

شایان ذکر است هدف از برپایی این برنامه آشنایی با دراما تراپی و تاثیرات توانبخشی و بازتوانی ان و همچنین توجه به رویکرد" شادکامی "و کنترل هیجانی بود که با استقبال گرم مراجعات و خانواده های انان رو به رو شد .