اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

اجرای نمایش کمدی سیاسی و اجتماعی " طریقه ی حکومت گجرخان" نوشته "مجید امرایی" و با کارگردانی مشترک "مجید امرایی" و "احسان ملکی" در تالار سنگلج تهران ساعت نوزده و سی دقیقه تا پایان فروردین 1398 منتظر حضور تان هستیم