اخبار

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مشهد میزبان دومین سمینار علمی (دراماتراپی)نمایش درمانی ایران می شود.

دومین سمینار علمی نمایش درمانی ایران اردیبهشت ماه سال 1397 با حمایت انجمن نمایش درمانی ایران ، مرکز هنرهای نمایشی ، انجمن هنرهای نمایشی، اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی ،اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و موسسه توانمندسازی بچه های باران با حضور اساتید خارجی و ایرانی در سه بخش مقاله ، سخنرانی و کارگاه آموزشی در مشهد مقدس برگزار می شود.

علاقه مندان به حضور در دومین سمینار علمی نمایش درمانی ایران می توانند مقالات خود را جهت بررسی به ادرس ذیل ارسال کنند. amrai_1348@yahoo.com majidamraei48@gmail.com همچنین شماره تماس های زیر جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی پذیرای شماست 02122844590 09307586853 گفتنی است نتایج بررسی مقالات تا اول اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

اردیبهشت 97 با حضور چند تن از اساتید مجرب خارجی برگزار می شود. دومین سمینار علمی دراماتراپی با دبیری مجید امرایی اردیبهشت ماه سال 1397 در مشهد مقدس برگزار می شود. کانال درامامحله https://t.me/dramamahale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mashhad hosts the second scientific seminar (drama therapy iran).

The second scientific seminar (drama therapy iran) May 10, 2018 was sponsored by the Iranian Association for the Performing Arts, the Performing Arts Association, the Directorate General of Islamic Guidance of Khorasan Razavi, the Khorasan Razavi Welfare Administration and the Children's Empowerment Institute "The presence of foreign and Iranian professors will be held in Mashhad in three parts:" Article "," Speech "and" Workshop ".

Those interested in attending the second scientific seminar (drama therapy iran) can post their papers to the following address.
amrai_1348@yahoo.com majidamraei48@gmail.com Also, the following contact numbers are available to answer your most likely questions: 02122844590 - 09307586853.
The results of the review will be announced by1 May, 2018.

The second scientific seminar (drama therapy iran) will be held in Mashhad on May 10, 2018, with the secretary Dr. Majid Amraei. Drum Channel https://t.me/dramamahale