مجله تیاتر

۱۸ تير ۱۳۹۹

نمایش درمانی راهی برای آزادسازی ذهن

ناشر: طهورا

نویسنده: مجید امرایی

ویراستار: زهرا جعفری

طراح جلد: سید جعفر ذهنی

شمارگان: سه هزار نسخه

لیتوگرافی و چاپ: سال انتشار: طهورا

نوبت چاپ: اول

سال انتشار : 1395

شابک: 5-16-7733-600-978

قیمت: 25000 تومان» دانلود فایل