مقالات

۱۵ بهمن ۱۳۹۸

- ضرورت توجه به الگوی " توانمند سازی"سالمندان با رویکرد " دراماتراپی"

نویسنده : دکتر مجید امرایی استاد دانشگاه عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی

چکیده :

با توجه به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مبادی قانونی در بسیاری از کشورها " تغییر [1] "سبک زندگی" جوامع انسانی " خصوصا جوامع صنعتی موجب شده است که آمار جمعیتی بسیاری از کشورها به سمت سالمندی حرکت کند بطوری که طبق آمارهای ارائه شده جمعیت جهان به سرعت رو به پیری می‌رود و نسبت سالمندان در هر سرشماری نسبت به سرشماری قبل افزایش می‌یابد و کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نیست .

مسائل و مشکلات اقتصادی نگهداری از سالمندان از جمله (درمان، بازتوانی و نگهداری) که با افزایش تعداد و نسبت آنان ارتباط تنگاتنگی دارد، به اندازه‌ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت دارد که سال « 1999 میلادی » را «سال بین المللی سالمندان» نامیده اند و به همین منظور یافتن راهکارهایی که بتواند مسائل سالمندان را کاهش دهد از همان سال به بعد به عنوان یکی از اهداف مهم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است.

در این راستا بهره گیری از روش های توانمند سازی سالمندان می تواند بخشی از این نگرانی ها را کاهش دهد، که نگارنده [2]"روش نمایش درمانی" (دراماتراپی ) را به عنوان الگویی در" توانمند سازی"سالمندان پیشنهاد میدهد و معتقد است این روش درمانی به دلیل "جذابیت های بصری"، "بازی محور بودن "،"تاثیرگذاری مستقیم"، " ملموس بودن"، " صرفه اقتصادی " و"سرگرم کنندگی" نسبت به دیگر روش های درمان و توانمند سازی سالمندان موثرتر است .

براین اساس یافتن راه های مواجهه با مسائل دوران سالمندی و همچنین "توانمندسازی سالمندان" ، "کاهش و جلوگیری از صرف هزینه های اضافی عمومی خانواده " و همچنین" کاهش مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی" ،"توجه به پویایی اقتصادی خانواده" و "جلوگیری از هدر رفت زمان خانواده های درگیر"، "غنی سازی اوقات فراغت" و" فعال نگه داشتن سالمندان در دل خانواده ها " از جمله ضرورت های مهمی است که پژوهشگر معتقد است به مدد دراماتراپی می توان در ارتقاء آنها موثر بود .

نگارنده همچنین براین باور است که با ارائه الگوهای موثری چون "الگوی توانمند سازی سالمندان با روش نمایش درمانی(دراماتراپی)" در موارد زیر می توان تغییرات معنی دار و مثبتی در شیوه ی زیستی سالمندان ایجاد کرد .

1- جلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی جامعه سالمند خصوصا در حوزه سبک زندگی .

2- جلوگیری از شکاف بین نسل ها .

3- تقویت روابط بین فردی و اجتماعی .

4- کاهش مسائل روحی و روانی(مسائل مرتبط با اختلالات دوران سالمندی).

5- افزایش امید به زندگی .

6 بالا بردن ارزش زیستی سالمندان در خانواده و جامعه و ...[1] سبک زندگی life style