مقالات

۰۳ تير ۱۳۹۴

گروه در نمایش درمانی

نوشته: مجید امرایی (مدرس و نمایش درمانگر)

گروه چیست؟ آیا هر مجموعه از افراد را مى‌توان یک گروه دانست ؟ به عنوان مثال مردمى که در یک جا منتظر آمدن اتوبوس یا مترو هستند را می توان یک گروه دانست ؟ در این زمینه [1] "پالوس" 1989 م نظریه پرداز حوزه روانشناسی گروهی می گوید هر مجموعه ای از افراد که پنج عنصر مشترک را دارا باشند می توانند یک گروه را تشکیل دهند، به اعتقاد وی گروه از نظر تعداد افراد عبارت است از دو نفر یا بیشتر که پنج شاخصه زیر را دارا باشند :

پنج شاخصه اصلی یک گروه :

1) اول اینکه افراد[2]" کنش متقابل" داشته باشند .

2) دومین خصیصه گروه این است که هدف‌هاى مشترکی را دنبال ‌کنند .

3) سومین شاخص یک گروه رابطهٔ نسبتاً ثابتى است که با هم دارند .

4) چهارمین عنصر مشترک گروه عبارت است از نوعى وابستگى متقابل نسبت به هم .

5) پنجمین شاخصه یک گروه عبارت است از این که افراد خود را عضو یک گروه به حساب بیاورند .[1] Paulus پالوس روانشناس انگلیسی هلندی .

[2] نظریه کنش متقابل (Interaction theory) به جای متمرکز شدن بر موقعیت اجتماعی علل رفتار افراد بر طبیعت کنش متقابل اجتماعی که بین افراد اتفاق می‌افتد، متمرکز است.یعنی این‌که افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند و موجب ساختن عمل یکدیگر می‌گردند.

برای دریافت متن کامل مقالات با بخش ارتباط با ما سایت دراما محله ارتباط بگیرید و پیغام بگذارید ........